Petak, 20. studeni 2015.

Gradnja kanalizacije i vodovoda na području Donje Drenove

U ponedjeljak, 23. studenog 2015., započinje gradnja 2.560 metara kanalizacije za šezdesetak kuća u ulicama Braće Hlača, Ivana Žorža, Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina. Istovremeno će se u ovim ulicama rekonstruirati i graditi 1.450 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi po dionicama i u fazama. Izvođenje građevinskih radova najprije će započeti na dijelu ulice Brdina. Završetak radova predviđen je do kolovoza 2016. godine.

Više informacija

Četvrtak, 19. studeni 2015.

Online edukacija – budućnost cjeloživotnog učenja

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine na zahtjev predstavnika tvrtke Strip, poduzeća u vlasništvu Sveučilišta u rijeci, održan je sastanak s predstavnicima Grada Rijeke na temu cjeloživotnog obrazovanja, kao jedne od djelatnosti Stripa.

Više informacija

Utorak, 17. studeni 2015.

Prvi rebalans proračuna upućen na Gradsko vijeće

Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je na Gradsko vijeće Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke kojima se predlaže proračun u iznosu od 747.500.000 kuna, što je smanjenje za 51.300.000 kuna, odnosno 6,4% u odnosu na planirani proračun. Projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu neće se mijenjati. Na kolegiju je usvojena i odluka o uvođenju Riznice Grada Rijeke.

Više informacija

Petak, 13. studeni 2015.

U nedjelju polaganje završnog sloja asfalta u Ulici Riva

U nedjelju 15. 11. 2015. u vremenu od 5:00 do 24:00 sati, obavljat će se radovi polaganja završnog sloja asfalta na kolniku državne ceste D8 – Ulica Riva. Radovi na polaganju završnog sloja asfalta izvodit će se na cijeloj prometnici od Trga Žabica do raskrižja sa ulicama Riva boduli, Ivana Zajca i Ignacija Henckea pa će Ulica Riva toga dana biti zatvorena za sav promet.

Više informacija

Srijeda, 11. studeni 2015.

Šesta faza projekta Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije

Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije u VI. se fazi pozicionira kao pokretač nove europske politike i strategije za zdravlje i dobrobit pod nazivom Zdravlje 2020., ali i kao prilagodljiv i praktičan okvir za njezinu primjenu na lokalnoj razini. Taj dokument upravo prepoznaje lokalnu upravu kao vodećeg dionika te ističe važnost uključivanja cjelokupne uprave,…

Više informacija

Četvrtak, 5. studeni 2015.

Grad Rijeka u 6. fazi Zdravih gradova

Grad Rijeka primljen je u 6. fazu Zdravih gradova, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel na svojoj redovnoj konferenciji za medije te dodao kako je aplikacija e-savjetnik za socijalni program Grada Rijeke, poznatija kao socijalni kalkulator, proizašla iz 5. faze projekta Zdravi grad, jedan od dobitnika prestižne nagrade Europske komisije za javni sektor. Gradonačelnik je najavio dovršenje radova na ulici Riva i čitav niz radova na prometnicama u idućoj godini.

Više informacija