Srijeda, 11. studeni 2009.

Četvrta faza projekta Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije

Četvrta faza projekta Europska mreža zdravih gradova trajala je od 2003. do kraja 2008. godine. Tijekom trajanja te faze gradovi sudionici bavili su se temama promicanja zdravog starenja, zdravoga urbanističkog planiranja, tjelesne aktivnosti i aktivnog življenja te uvođenjem metode procjene utjecaja na zdravlje. Koncept zdravo starenje podrazumijeva mogućnost ljudi svih dobnih skupina da žive zdravim,…

Više informacija

Utorak, 10. studeni 2009.

Brojni programi za zaštitu prava djece u Rijeci

Grad Rijeka će 20. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta obilježiti predstavljanjem niza programa i projekata, čijom se provedbom već niz godina podupiru prava djece, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Predstavit će se produženi boravak te programi vezani uz prava djece s posebnim potrebama, programi za pripadnike nacionalnih manjina i programi za žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.

Više informacija

Četvrtak, 29. listopad 2009.

Aktualni sat 5. sjednice Gradskog vijeća održane 29. listopada 2009.

Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je li Grad Rijeka, nakon što je promjenom vlasništva najavljena potpuna promjena uređivačke koncepcije na Svid radiju, spreman sufinancirati emisije koje njeguju urbani zvuk. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako Grad Rijeka nema utjecaja na vlasničke odnose i uređivačku politiku medija, ali je spreman sufinancirati dio emisija koje će promovirati…

Više informacija

Četvrtak, 29. listopad 2009.

Usvojen Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. – 2013. godine

Gradsko vijeće usvojilo je Program za mlade koji će određivati gradsku politiku prema mladima u području obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture i slobodnog vremena, sporta te području mobilnosti, informiranja i savjetovanja u mandatnom periodu.

Više informacija

Utorak, 27. listopad 2009.

Sufinanciranje smještaja 440 djece u vrtićima drugih osnivača

Grad Rijeka izdvojit će u ovoj pedagoškoj godini 6,2 milijuna kuna za financiranje smještaja 440 djece u 8 vrtića, čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Sufinanciranjem boravka djece u privatnim vrtićima rješava se problem nedovoljnog kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka te potiče poduzetnička inicijativa u području odgoja i obrazovanja

Više informacija

Utorak, 20. listopad 2009.

Dodijeljene nagrade Drago Gervais 2009.

20. listopada 2009. Književna nagrada Drago Gervais u kategoriji najboljeg neobjavljenog rukopisa dodijeljena je zbirci pjesama “Vulkano” autora Roberta Bebeka iz Rijeke, dok je kao najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika nagrađena knjiga “Neka buo”, zbirka pjesama autorice Nade Galant iz Žminja. U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke svečano su…

Više informacija

Utorak, 13. listopad 2009.

Robertu Bebeku i Nadi Galant Nagrada Drago Gervais

Na prijedlog stručne komisije, Nagrada Drago Gervais za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva ove će se godine dodijeliti Robertu Bebeku i Nadi Galant. Na gradonačelnikovom kolegiju donesen je i konačni prijedlog DPU-a Minakovo te zaključak o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu u školskoj 2009./2010. godini.

Više informacija

Utorak, 29. rujan 2009.

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

<Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu kojim je proračun smanjen za 55 milijuna kuna, odnosno za 5,9%, pa sada iznosi 885.765.000 kuna. Smanjenje rashoda neće utjecati na realizaciju već započetih projekata, niti na postignuti životni standard građana.

Više informacija

Utorak, 8. rujan 2009.

Uskoro natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010.

Ured Grada objavit će Natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. godini. Riječ je o natječaju koji se provodi petu godinu zaredom, a čiji je cilj podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva.

Više informacija