Četvrtak, 30. rujan 2004.

Gradsko vijeće raspravljalo o kulturi

Usprkos činjenici da je na obilnom dnevnom redu bilo dosta značajnih tema, među kojima i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj-lipanj 2004. te prihvaćanje inicijative za pristupanje Grada Rijeke IV. fazi projekta “Europska mreža zdravih gradova”, najveću pažnju vijećnika privukla je tema kulturne politike, odnosno položaj kulture u Rijeci.

Više informacija

Srijeda, 29. rujan 2004.

Obnovljeni objekti tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi

Premda je kategorija “nužnog smještaja odavno nestala iz zakonskih odredbi, još uvijek postoji znatan broj građana koji nemaju sredstava ili nisu u mogućnosti plaćati najamninu ili stanarinu. Za njih je Grad Rijeka uredio objekte tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi koji su danas predani na korištenje.

Više informacija

Ponedjeljak, 27. rujan 2004.

Sastanak međunarodnog projektnog tima “S.A.W.W.T.A.C.A.” u Rijeci

Grad Rijeka će 27. i 28. rujna 2004. godine biti domaćin sastanka međunarodnog projektnoga tima projekta “Sustav kanalizacije i tretman otpadnih voda na obalnom području Jadrana” (Sewerage and Water Treatment in Adriatic Coastal Area) na kojem sudjeluje petnaestak članova iz Italije, Austrije, Grčke, Slovenije i Hrvatske.

Više informacija

Četvrtak, 23. rujan 2004.

Potpisan okvirni sporazum o izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Prvi korak ka izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka napravljen je danas u Rijeci potpisom okvirnog sporazuma kojim se Vlada RH, Županija Primorsko-goranska i Grad Rijeka obvezuju da u roku od 60 dana definiraju način financiranja, dinamiku izgradnje te imenuju svoje predstavnike u povjerenstvo koje će koordinirati sva aktivnosti oko izgradnje Nove bolnice

Više informacija

Ponedjeljak, 20. rujan 2004.

Položen kamen temeljac za Kuturni centar Čeha

Trodnevna manifestacija obilježavanja 90. obljetnice prvoga osnutka Češke Besede u Rijeci te 10. obljetnice njezine obnove završila je u nedjelju 19. rujna polaganjem kamena temeljca za budući Kulturni centar Čeha u Ćićarijskoj ulici na Hostima.

Više informacija