Utorak, 13. travanj 2010.

Izložbi “Via” likovna nagrada Ivo Kalina za 2009. godinu

Likovna nagrada Ivo Kalina za 2009. godini bit će dodijeljena izložbi pod nazivom “VIA”, izvješteno je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Uz ostalo, na kolegiju je donesena odluka o imenovanju novog Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, dodjeljivanju nepovratne potpore poduzetnicima te potpori organizaciji 4. susreta gradova i općina prijatelja djece.

Više informacija

Ponedjeljak, 12. travanj 2010.

Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece

Ciljevi interesne grupe građana: održavanje redovitih sastanaka s mladima, promocija zdravlja u tematskim radionicama za mlade, izdavanje tematskih publikacija, rad Gradskog vijeća učenika Zdravi grad Rijeka – Gradsko vijeće učenika s odborima, Kolegij učenika i Debatni klub. U svom se radu Interesna grupa građana za unapređivanje zdravlja djece vodi se Konvencijom o pravima djeteta, koju…

Više informacija

Četvrtak, 1. travanj 2010.

Aktualni sat 9 sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Rijeke najvećim je dijelom sjednice raspravljalo o Informaciji o odnosu Grada Rijeke i “Tržnice Rijeka” od 1992. godine do danas, koju je podnio gradonačelnik Vojko Obersnel. Tomislava Zečević Pedić (HDZ) upitala je li istina da je ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke Vladmir Benac, ujedno i vlasnik tvrtke Planus projekt, koja se…

Više informacija

Četvrtak, 1. travanj 2010.

Gradsko vijeće raspravljalo o odnosu Grada Rijeke i Tržnica Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je informaciju o odnosu Grada Rijeke i tvrtke Tržnice Rijeka od 1992. godine do danas, zaključivši da iz svega proizlazi da su se svi međusobni pravni poslovi temeljili na sudskoj nagodbi sklopljenoj kod Okružnog privrednog suda u Rijeci i valjanim odlukama nadležnih tijela, od Izvršnog vijeća Skupštine Općine Rijeka do Poglavarstva i Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Više informacija

Utorak, 30. ožujak 2010.

Zabilježen manji broj maloljetnih ovisnika

Tijekom protekle godine zabilježen je pad broja kaznenih djela zloporabe opojnih droga, kao i manji broj maloljetnih ovisnika, stoji u izvješću o zlouporabi opojnih droga u Rijeci za 2009. godinu. Dijelom je to rezultat provedbe mnogih programa, projekata i aktivnosti ustanova i udruga koje se bave prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja mladeži, a koje svake godine financijski podupire i Grad Rijeka.

Više informacija

Utorak, 23. ožujak 2010.

Kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2009. godini pokazali su kako je kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini te da su svi uzorci otpadne vode i mora za kupanje udovoljavali zadanim parametrima, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je predočavanjem rezultata ispitivanja obilježen Svjetski dan zaštite voda.

Više informacija

Petak, 19. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za podršku osobama s invaliditetom

Interesna skupina građana nastoji kroz različite projekte i programe pružiti podršku osobama s invaliditetom. Projekti koje je ova grupa inicirala i/ili implementirala tematski se mogu svrstati u projekte unapređenja mobilnosti, unapređenja pristupačnosti (javnim institucijama i zdravstvenim uslugama), razvoja tolerancije za različitosti, jačanja vidljivosti i uspostavljanja komunikacije te kreativnog razvoja. Još od ranih devedesetih godina u…

Više informacija

Utorak, 16. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za unapređivanje zaštite okoliša

Interesnu grupa građana za unapređivanje i zaštitu okoliša čine djeca, učenici, predstavnici “eko – udruga”, predstavnici komunalnih društava, te svi ekološko osviješteni građani grada Rijeke. Predstavnici grupe – učenici osnovnih škola grada Rijeke Rijeka – Zdravi grad 1998. – 2013. – petnaest godina rada Interesnih grupa građana  

Više informacija

Utorak, 9. ožujak 2010.

Nastavak podrške integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu

Grad Rijeka će sa 130 tisuća kuna financirati nastavak projekta “Mobilni stručni tim – podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu”, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju putem pomoćnika u nastavi olakšava uključenje u redovni odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Prihvaćen je i tekst javnog poziva za subvencioniranje riječkih poduzetnika, za što je osigurano 450 tisuća kuna.

Više informacija

Petak, 5. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za održivi razvoj

Rad Interesne grupe građana za održivi razvoj zasniva se na Agendi 21, koja je donesena na Svjetskoj konferenciji o zaštiti životne sredine i razvoju Ujedinjenih naroda održanoj 1992. godine u Rio de Janeiru. Agenda 21 globalni akcijski program održivog razvoja u kojem su predviđene aktivnosti na svim razinama i to tako da sve razine ovise…

Više informacija