S ciljem zaštite zdravlja, Grad Rijeka u suradnji s partnerima prati kakvoću pitke vode, mora za kupanje i zraka, koncentraciju peluda u zraku, prati populacija komaraca te provodi preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Također, izrađena je i karta buke.

 

Četvrtak, 19. prosinac 2013.

Usvojen Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu 819,8 milijuna kuna. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. g. kao i programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. Prihvaćene su Konačne izmjene i dopune Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke.

Više informacija

Utorak, 21. veljača 2012.

Bura i niske temperature uzrokovale 1,8 milijuna kuna štete na gradskoj imovini

Iznimno niske temperature zraka i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima, koje su Rijeku pogodile početkom veljače, na gradskoj imovini uzrokovale su štetu trenutno procijenjenu na 1,8 milijuna kuna, što će se velikim dijelom pokriti iz osiguranja. Na kolegiju gradonačelnika donesena je i odluka o imenovanju projektnog tima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica.

Više informacija

Srijeda, 16. ožujak 2011.

Novi autobusni kolodvor kroz javno privatno partnerstvo

Odlukom gradonačelnika, novi autobusni kolodvor na Žabici gradit će se kroz javno privatno partnerstvo, pri čemu će Grad biti nositelj projekta, a privatni partner imat će pravo komercijalne eksploatacije svih sadržaja kompleksa, osim javne garaže i garaže za autobuse kojima će upravljati Rijekapromet.

Više informacija

Utorak, 15. veljača 2011.

U programe za mlade u 2010. uloženo 23,5 milijuna kuna

Prema izvješću o ostvarenju Akcijskog programa za mlade, u 2010. godini je u provedbu mjera ciljem podizanja kvalitete života za mlade Riječane uloženo 23,5 milijuna kuna. Na Gradonačelnikovom kolegiju usvojen je i prijedlog Akcijskog programa za 2011. godinu, koji predviđa nastavak provođenja mjera usmjerenih rješavanju potreba mladih i zaustavljanja pada njihovog standarda

Više informacija

Utorak, 8. veljača 2011.

Svjetski priznati program prevencije u riječkim školama

Uz sufinanciranje Grada Rijeke, u deset riječkih osnovnih škola i dva vrtića provodit će se svjetski priznati program univerzalne prevencije rizičnih ponašanja djece PATHS-RASTEM, odlučeno je na Kolegiju gradonačelnika. Odobrena su i sredstva za pripremu projekta za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, koji bi se mogao financirati iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje Europske unije.

Više informacija