Četvrtak, 19. travanj 2007.

Prihvaćeno osnivanje Rijeka sporta i preoblikovanje Rijeka prometa u dioničko društvo

Gradsko vijeće Grada Rijeke potvrdilo je osnivanje Trgovačkog društva Rijeka sport, putem kojeg će se ubuduće na kvalitetniji način moći upravljati, održavati i graditi objekte sporta i tehničke kulture. Prihvaćena je i odluka o preoblikovanju TD Rijeka promet iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, čime će se proširiti baza potencijalnih investitora u korporativne obveznice, koje će Rijeka promet izdati na jesen.

Više informacija

Petak, 6. travanj 2007.

Osiguranje opće odgovornosti iz komunalne djelatnosti

Od 2006. godine Grad Rijeka ima sklopljen Ugovor o osiguranju odgovornosti iz komunalne djelatnosti. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost Grada Rijeke za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari osobe, nastala korištenjem nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina kojima upravlja Grad Rijeka. Predmet osiguranja je odgovornost Grada…

Više informacija

Petak, 6. travanj 2007.

Interesne grupe građana

Želite li aktivno sudjelovati u životu grada poboljšavajući život i zdravlje vaših sugrađana i sebe samih, uključite se u projekt “Rijeka – zdravi grad”. Nazovite projektni ured ili direktno predstavnika vaše interesne grupe. Djeluju sljedeće interesne grupe: Održivi razvitak Unapređivanje zaštite okoliša Podrška osobama s invaliditetom Unapređivanje zdravlja djece i mladih Unapređivanje kvalitete života starijih…

Više informacija

Četvrtak, 1. ožujak 2007.

Gradsko vijeće traži od Vlade raspravu o Odluci Grada Rijeke o zaduživanju izdavanjem municipalnih obveznica

Izmjenom Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, kojom se mijenja iznos izdanja druge i treće tranše, s time da ukupan iznos zaduženja u visini od 180 milijuna kuna ostaje neizmijenjen, Gradsko vijeće uputilo je sa sjednice otvoreni zahtjev da, budući da je ovaj prijedlog Ministarstvo financija već odbilo, o tome raspravlja i Vlada RH. Usvojen je i konačni obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, donesena nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti te dana suglasnost KD-u Autotrolej za kreditno zaduženje kojim će se financirati nabavka novih autobusa.

Više informacija