Utorak, 20. studeni 2012.

Sigurnosno stanje u Rijeci zadovoljavajuće

Sigurnosno stanje u Rijeci zadovoljavajuće “Sigurnosno stanje u Rijeci je dobro, iako uvijek može biti bolje. Struktura zabilježenog kriminaliteta inače je karakteristična za urbane sredine, ali je bitno da ne zahtijeva neke posebne mjere”, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvaćajući Izvješće o sigurnosnom stanju za prvih devet ovogodišnjih mjeseci na području grada Rijeke koje…

Više informacija

Utorak, 13. studeni 2012.

Ustrojen Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Promjene u gospodarskom okruženju nameću potrebu učinkovitijeg gospodarenja objektima javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke, pa je gradonačelnik Vojko Obersnel donio Odluku o ustrojstvu novog Odjela gradske uprave, i to za gospodarenje imovinom. Na redovitom kolegiju gradonačelnika podneseno je izvješće o prodaji zemljišta za izgradnju hotela na Kostabeli, a najavljeno je i…

Više informacija

Utorak, 30. listopad 2012.

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. g.

Budući je od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu došlo do niza izmjena zakona koje su se odrazile na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. kojima je Proračun povećan za iznos od 21.000.000 kuna, odnosno za 2,5% te sada iznosi…

Više informacija

Petak, 19. listopad 2012.

Novi sustav gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji

Uspostavljanje novog integriranog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji obuhvaća izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (ŽCGO Marišćina) i pet pretovarnih stanica na dosadašnjim odlagalištima na Krku, Cresu i Rabu te u Novom Vinodolskom i Delnicama, kao i sanaciju svih postojećih odlagališta.

Više informacija

Utorak, 16. listopad 2012.

Rijeka i Zagreb kandidati za domaćine 3. Europskih sveučilišnih igara 2016.

Ukoliko Europska sveučilišna sportska asocijacija (European University Sports Association-EUSA) 8. lipnja iduće godine prihvati kandidaturu Hrvatske, Rijeka i Zagreb bit će 2016. godine domaćini 3. Europskih sveučilišnih igara. Bit će to najveći sportski projekt u povijesti Hrvatske koji će u ova dva grada okupiti oko 6.000 studenata sa brojnih europskih sveučilišta. Na redovitom kolegiju riječkog…

Više informacija

Utorak, 9. listopad 2012.

Podrška aktivnostima usmjerenim na preventivne programe za mlade

Na gradonačelnikovom kolegiju zaključeno je kako je nužno intenzivirati aktivnosti koje se tiču preventivnih programa za mlade. Uz ostalo, prihvaćeni su i prijedlozi Natječaja Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2013. godini te Javnog natječaja za odabir najuspješnijih inovacija koje su spremne za komercijalnu primjenu.

Više informacija

Utorak, 2. listopad 2012.

Gradonačelnikov kolegij: što prije u funkciju staviti Radnu zonu Bodulovo

Na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela prihvaćena je informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zovu Bodulovo, gdje je započelo komunalno opremanje, zemljani radovi i nasipanje terena. Među ostalim, riječi je bilo i o izvođenju eksperimentalnog programa “Moja Rijeka” u pet riječkih osnovnih škola i znatnom padu učenika upisanih u osnovne škole Rijeke.

Više informacija

Petak, 28. rujan 2012.

Sve aktivnosti usmjeriti na promicanje riječkog prometnog pravca i riječkog gospodarstva u cjelini

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel najavio je da bi koordinacijsko tijelo projekta Rijeka Gateway čiji je ustroj još 2003.g. zahtijevala Svjetska banka kako bi ono koordiniralo implementaciju tog projekta, s novim čelnim ljudima Luke i Lučke uprave i predstavnicima tvrtki koje su uključene u različite poslove vezane za aktivnosti Riječkog prometnog pravca, trebalo jednim dijelom biti angažirano na promicanju konkurentnosti riječke luke i riječkog gospodarstva u cjelini.

Više informacija