Srijeda, 4. travanj 2012.

Bez povećanja cijena gradskog prijevoza, odvoza otpada i pogrebnih usluga

Unatoč povećanju stope PDV-a, cijene komunalnih usluga javnog gradskog prijevoza, odvoza otpada i pogrebnih usluga za krajnje korisnike neće se mijenjati, već će komunalna društva Autotrolej, Čistoća i Kozala povećana izdvajanja za PDV kompenzirati kroz smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje i optimizaciju poslovanja, odlučeno je na Gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

Utorak, 27. ožujak 2012.

Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnicu Ivanu Jurčić (SDP) zanimalo je pojašnjenje oko visokih računa za toplinsku energiju za veljaču, navodeći primjer stana veličine 56m2, za koji je ispostavljen račun od 1500 kuna. Kako je pojasnio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, dva su razloga visokih računa. U prvom redu, posljedica je to povećanja cijena toplinske energije, koja bi se na razini…

Više informacija

Utorak, 27. ožujak 2012.

Gradsko vijeće usvojilo Akcijski program za mlade za 2012.

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je, nakon prihvaćenog izvještaja o provedenim mjerama za proteklu godinu, Akcijski program za mlade za 2012. godinu, kao i izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke te Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu. Također, usvojen je i niz izmjena odluka vezanih uz poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke.

Više informacija

Utorak, 20. ožujak 2012.

U godinu i pol u Rijeci izgrađeno 27 kilometara vodovoda, kanalizacije i plinovoda

U sklopu Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture grada Rijeke financiranog s 30 milijuna kuna kreditnih sredstava, od listopada 2010. godine u Rijeci je sagrađeno 13,2 km vodovoda, 5,54 km kanalizacije i 8,4 km plinovoda te asfaltirano 12,5 km prometnica, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Planira se i skori nastavak investicijskog ciklusa KD-a Vodovod i kanalizacija, a u kojem obimu ovisit će o prihvaćanju aplikacije za financiranje iz sredstava EU.

Više informacija

Utorak, 28. veljača 2012.

Smanjenje cijene vodnih usluga

Zbog najavljenog smanjenja iznosa PDV-a za vodne usluge na 10%, od ožujka će se smanjiti cijena vode i odvodnje u Rijeci, istaknuto je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Zbog promjene obračuna PDV, neće se povećati cijena javnog gradskog prijevoza, dok se za ostale javne usluge još rade kalkulacije. Ujedno je najavljeno i usklađenje tarifnih zona parkiranja, odnosno proširenje 0. i 1. zone parkiranja

Više informacija

Četvrtak, 23. veljača 2012.

Aktualni sat 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnike Branka Rađu i Ivana Bogdanića (HDZ) zanimalo je kad će biti završeni radovi na polaganju kanalizacijske mreže u ulicama Prolaz Marčeljeve Drage i Baretićevo na Pehlinu, budući da su zbog problema s izvođačima produženi rokovi završetka radova. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se trenutno izvode radovi na preko 40 ogranaka sustava odvodnje…

Više informacija

Četvrtak, 23. veljača 2012.

Prihvaćeno polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Gradsko vijeće usvojilo je izvješće gradonačelnika Grada Rijeke o radu u posljednjih šest mjeseci 2011. godine, dalo suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza te donijelo Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta.

Više informacija

Utorak, 21. veljača 2012.

Bura i niske temperature uzrokovale 1,8 milijuna kuna štete na gradskoj imovini

Iznimno niske temperature zraka i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima, koje su Rijeku pogodile početkom veljače, na gradskoj imovini uzrokovale su štetu trenutno procijenjenu na 1,8 milijuna kuna, što će se velikim dijelom pokriti iz osiguranja. Na kolegiju gradonačelnika donesena je i odluka o imenovanju projektnog tima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica.

Više informacija