Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na pitanje koliko je u 2021. godini ukupno „koštala” građane Rijeke komunikacija Grada Rijeke sa medijima i komunikacija vlastitim kanalima?
Na 7. Sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 24. veljače 2022., Gradsko vijeće većinom glasova nije prihvatilo vaše Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika (lipanj-prosinac 2021. godine) -dalje u tekstu: Izvješće. Izvješće je dostupno na: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/02/Polugodi%C5%A1nje-izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-Gradona%C4%8Delnika-lipanj-prosinac-2021.-godine.pdf

Kako se u predmetnom Izvješću, podnaslov: OTVORENOST, TRANSPARENTNOST I EFIKASNOST, navodi „U komunikaciji prema medijima, nastavljena je suradnja s medijskim kućama u kontekstu informiranja građana…” te „Što se tiče komunikacije Grada Rijeke na vlastitim kanalima (gradskim portalima i društvenim mrežama) … (str. 11. Izvješća), molim vas da vaš odgovor sadržava slijedeće konkretne podatke za 2021. godinu:

  • koliko je ukupno osoba u gradu Rijeci zaduženo za suradnju sa medijima i koliko je ukupni (kumulativni) iznos njima isplaćenog dohotka (uključujući doprinose iz i na dohodak, tzv. bruto 2),
  • sa kojim se sve medijskim kućama surađivalo i koliko je svakoj od njih pojedinačno isplaćeno gradskog novca.
  • koliko je osoba zaposlenih u Gradu Rijeci zaduženo za vođenje Facebook profila Grada Rijeke, profila Moja Rijeka, društvene mreže Twitter, Youtube kanala, portala www.rijeka.hr i portala www.mojarijeka.hr,
  • koristi li Grad Rijeka za komunikaciju sa medijima, vođenje vlastitih društvenih mreža i portala, i usluge pravnih osoba – vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici Grada Rijeke, te ukoliko je odgovor potvrdan, o kojim se konkretno pravnim osobama radi, koji je konkretni opis poslova (usluge) svake od njih, i koliko je svakoj od njih pojedinačno isplaćeno (sa PDVom) za usluge pružene u 2021.

Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Za suradnju s medijima u Gradu Rijeci zadužene su dvije osobe i to referentica za odnose s medijima i viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama; potonja u jednom dijelu radnog vremena, dok u većem dijelu vodi komunikaciju na društvenim mrežama Grada Rijeke. Za 2021. godinu kumulativni bruto 2 iznos isplaćenog dohotka, za ova oba radna mjesta ukupno, iznosio je 262.566,42 kn.

U 2021. godini Grad Rijeka ugovore o suradnji imao je sa sljedećim medijskim kućama, za sljedeće programske sadržaje i iznose:

Kanal Ri – pokroviteljstvo emisije Riječka ura jednom tjedno, u trajanju od 25 min, s uključenim prilozima u trajanju od 2 do 5 minuta, po potrebi, uključujući i dvije reprizne emisije; izravni prijenos sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke jednom mjesečno, s obaveznom reprizom Aktualnog sata u poslijepodnevnim satima, te Svečana sjednica i dodjela nagrada Grada Rijeke, snimanje i montaža 30 min i zakup termina; izrada reportažnog prikaza sjednice Gradonačelnikovog kolegija i Gradskog vijeća pod nazivom Na Korzu 16, u trajanju od 5 minuta četiri puta mjesečno, odnosno po održanoj sjednici; izrada i zakup 5 minutnog prostora za obrazovni kutak o prošlosti i sadašnjosti Rijeke – Jeste li znali s emitiranjem u Riječkoj uri dva puta mjesečno. Ukupno se, mjesečno, za navedene sadržaje izdvajalo 80.000,00 kuna + PDV, odnosno tijekom 2021. godine, sve navedeno financirano je s ukupnim iznosom od 1.200.000,00 kn s uključenim PDV-om.

Novi list- prilog Rijeka koji je izlazio u tiskanom izdanju Novog lista na osam stranica po pojedinačnom broju, tematski vezan uz informiranje javnosti o projektima i programima Grada Rijeke i šireg gradskog sustava i za koji je ukupno u 2021. izdvojeno 93.750,00 kn s PDV-om. Prilog za Dan oslobođenja Rijeke koji je ­­uključio četiri stranice u tiskanom izdanju Novog lista tematski se odnoseći na 76. obljetnicu oslobođenja Rijeke od fašizma i realiziran je za iznos od 18.750,00 kn s uključenim PDV-om.

La Voce del popolo- realizacija priloga “DENTRO FIUME”, koji izlazi u dnevniku na talijanskom jeziku “La Voce del Popolo” kojeg izdaje novinsko izdavačka ustanova EDIT iz Rijeke. Tematski se u prilogu predstavlja rad Grada Rijeke putem napisa, reportaža i intervjua o radu čelnika Grada i Gradskog vijeća, pojedinih odjela i stručnih službi gradske uprave, izvršenju Proračuna i kapitalnih projekata Grada, komunalnim radovima na području Grada, priznanjima i nagradama, radu gradskih ustanova i slično. Navedeno je financirano s iznosom od 70.000,00  kn s PDV-om za ukupno 12 brojeva priloga na osam stranica.

Ri portal- objavljivanje deset članaka mjesečno s tematikom iz područja rada Grada Rijeke, uključujući praćenje rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća Grada Rijeke i gradske uprave, a sve s ciljem informiranja javnosti. Objavljivanje navedenih članaka na Facebook profilu Riječanin – Ri portal. Pozicioniranje dva bannera koji vode na gradske portale, na stranicama koje sadrže članke s informacijama o aktivnostima Grada Rijeke. Izrada video priloga koji uključuju kratke intervjue o temama iz područja rada gradske uprave. Navedeno je financirano s iznosom od 24.000,00 kn (izvršitelj nije u sustavu PDV-a).

Radio Laganini FM- emitiranje programskog materijala namijenjenog informiranju građana Rijeke, a koji se odnosi na javnu djelatnost gradske uprave, programe i projekte Grada Rijeke i to kroz informativni program, odnosno vijesti i kroz tjednu emisiju u trajanju od pet minuta uz jednom mjesečno objavljivanje u nacionalnom informativnom programu Laganini nacionalne radijske grupe. Navedeno je financirano iznosom od 25.200,00 kn s uračunatim PDV-om.

Radio Korzo- emitiranje programskog materijala namijenjenog građanima Rijeke, a koji se odnosi na javnu djelatnost gradske uprave, programe i projekte Grada Rijeke, jednom tjedno u trajanju od 30 minuta. Navedeno je financirano iznosom od 36.000,00 kn s uračunatim PDV-om.

Hanza Media – Jutarnji list, Panorama- suradnja na izdanju promotivnog teksta na duplerici Jutarnjeg lista u Magazinu najbolji gradovi i županije i u Panorami, te duljeg oblika online izdanja. Članak i fotografije donijele su neke od najuspješnijih i najposebnijih projekata Rijeke poput građanskog odgoja, Europske prijestolnice kulture, korištenja EU sredstava u razvoju grada i sl. Prilog je realiziran za iznos od 24.987,50 kn s uračunatim PDV-om.

Za vođenje šest kanala na društvenim mrežama Grada Rijeke: Facebook stranice Grada Rijeke, Facebook stranice Moja Rijeka, društvenih mreža Twitter Grada Rijeke, You tube kanala Grada Rijeke, You tube kanala Moja Rijeka i Instagram profila Grada Rijeke zaposlena je jedna osoba, već ranije spomenuta viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama koja u dijelu radnog vremena, uz vođenje društvenih mreža, obavlja i poslove suradnje s medijima.

Za vođenje portala www.rijeka.hr zaposlena je jedna osoba, viši savjetnik koordinator urednik portala rijeka.hr.

Za vođenje portala www.mojarijeka.hr zaposlena je jedna osoba, savjetnica urednica portala mojarijeka.hr.

Grad Rijeka za komunikaciju s medijima te vođenje vlastitih društvenih mreža i portala ne koristi usluge pravnih osoba, odnosno vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici Grada Rijeke.

Iznimka je vođenje komunikacijskih kanala Gradonačelnika kao tijela izvršne vlasti. Tako je Grad Rijeka  u 2021. godini izdvojio za pravnu osobu, obrt Glagol, iznos od 19.800,00 kn za vođenje web stranice i Facebook stranice gradonačelnika Obersnela u razdoblju 1. siječnja do 7. lipnja 2021. godine. Poslovi vođenja gradonačelnikove web stranice obuhvaćali su objavu blog postova, ažuriranje ostalih rubrika na stranici i podjelu sadržaja na društvenim mrežama. Za pravnu osobu, obrt Karuza izdvojen je iznos od 17.500,00 kn, za vođenje društvenih mreža tj. Facebook i Instagram stranica gradonačelnika Filipovića u razdoblju 1. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine. Poslovi vođenja gradonačelnikovih društvenih mreža uključivali su objave sadržaja o aktivnostima gradonačelnika i objave sadržaja namijenjenog građanima te praćenje objava pratitelja, komentara i upita građana na FB zidu te u privatnim porukama gradonačelnikovih mreža i u suradnji s gradonačelnikom, pripremu i objavu odgovora na postavljena pitanja.

Uz navedeno, Grad Rijeka koristi usluge pravne osobe za oglašavanje na društvenim mrežama Grada Rijeke, odnosno Facebook stranicama Grada Rijeke i Moje Rijeke i Instagram stranici Grada Rijeke. Sadržaji koji se oglašavaju su različiti javni pozivi, natječaji grada, savjetovanja s javnošću i sl. U 2021. godini za oglašavanje ovih sadržaja na društvenim mrežama Grad Rijeka je izdvojio 52.331,25 kn za što je temeljem postupka javne nabave sklopljen ugovor s tvrtkom Tempus Media d.o.o.

Također, Grad Rijeka surađuje s udrugama i fizičkim osobama, koje nisu zaposlenici Grada Rijeke, kao autorima video, foto i dijelom tekstualnog sadržaja koji se objavljuje na portalu Moja Rijeka. Isplate po autorskim ugovorima za ove suradnje u 2021. godini dostupne su u aplikaciji  Otvoreni proračun, korištenjem filtera: odabir godine: 2021; upisom svrhe isplate “Moja Rijeka”. Ukupno je za ove sadržaje u 2021. godini izdvojeno 158.151,81 kn, a na portalu www.mojarijeka.hr  objavljeno je tijekom 2021. godine 1.639 članaka, 244 video priloga i 7.055 fotografija, te je zaprimljeno i odgovoreno na 153 upita građana u rubrici „Reci glasno“.

Za istaknuti je da je, zahvaljujući komunikaciji Grada Rijeke putem vlastitih komunikacijskih kanala, portala rijeka.hr i mojarijeka.hr te ostalih mjesta online komunikacije Grada Rijeke, Rijeka višekratno pohvaljena i nagrađena u kontekstu razvoja transparentnosti rada javne uprave, komunikacije s građanima i digitalizacije. Više o razvoju transparentnosti, digitalizacije i komunikacije Grada Rijeke možete pročitati na službenim mrežnim stranicama Grada Rijeke, na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/transparentnost-grada-rijeke/, a nagrade i priznanja koje je Grad Rijeka dobio u ovom području, vidljivi su iz popisa priznanja:

Priznanja za najtransparentniji grad (istraživanja LOTUS – Gong i Udruga gradova), Rijeka je dobila u tri uzastopna ciklusa, za godine 2009. , 2012. , 2014.

Nagrade portala Moja Rijeka:

2010. WebFest – Moja Rijeka za najbolji web site u kategoriji Euprava; Velika nagrada žirija GRAND PRIX – 2. mjesto

2010. godine, Vidi Web Top 100 – Moja Rijeka Top 10 u kategoriji Mediji, novosti, oglasnici

Priznanja za transparentnost proračunskih dokumenata (priznanja Instituta za javne financije) u svim dosadašnjim istraživanjima i analizama za godine 2016. , 2017. , 2018. , 2019. , 2020. , 2021.

Isticanja Rijeke kao grada – primjera dobre prakse u proaktivnoj objavi podataka i u pristupačnosti web stranica (priznanja od strane Povjerenika za informiranje):

2016. godine – Rijeka uvrštena u priručnik o provedbi savjetovanja s javnošću kao primjer dobre prakse

2020. godine – Rijeka pohvaljena i istaknuta kao ogledni primjer u proaktivnoj objavi informacija

2021. godine – Rijeka istaknuta kao primjer dobre prakse na panelu „Digitalna pristupačnost“

2022. godine – Rijeka istaknuta kao primjer dobre prakse u razvoju transparentnosti zbog kvalitetnih stranica o Mjesnim odborima na gradskom portalu

Rijeka je istaknuta i kao najspremnija za digitalnu transformaciju (istraživanja digitalne spremnosti gradova – Apsolon) u svim do sad provedenim istraživanjima, za godine 2019. , 2020. i 2021.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović