Sustavna potpora u pokretanju i razvitku gospodarskih subjekata u Rijeci

Riječka razvojna agencija PORIN osnovana je 1996. godine kao poduzetnički inkubator i od tada se neprestano razvija kao potporna institucija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a od 2004. godine kao razvojna agencija.

Porin predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan razvoj na području Grada Rijeke. Agencija je osnovana kako bi pružala sustavnu potporu u pokretanju i daljnjem razvitku gospodarskih subjekata Grada Rijeke.

Osnivač agencije je Grad Rijeka.