Operativni program s 23 mjere prilagođene zahtjevima poduzetnika

Grad Rijeka je još 2008. godine donio Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke te su sistematizirane aktivnosti Grada na poticajima poduzetništvu, u cilju njihove transparentnosti i lakše komunikacije prema poduzetnicima. Program kroz godine slijedi potrebe poduzetnika te se kontinuirano nadopunjava.

Cilj Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva grada je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke.

Program ukupno obuhvaća 23 mjere, a najveći segment se odnosi na dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima. Mjerama se nastoji utjecati na jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke, i udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu sa sjedištem na području grada Rijeke, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.