Operativni program s 23 mjere prilagođene zahtjevima poduzetnika

Cilj Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke.

Program ukupno obuhvaća 23 mjere, a najveći segment se odnosi na dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima. Mjerama se nastoji utjecati na jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih inicijativa i projekata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke te udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu sa sjedištem na području grada Rijeke, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke po prvi put je donesen još 2008. godine, čime su sustavno obuhvaćene aktivnosti Grada Rijeke usmjerene na poticanje poduzetništva, u cilju veće transparentnosti i vidljivosti te lakše komunikacije s poduzetnicima. Program se kroz godine kontinuirano mijenja i nadopunjava u skladu s potrebama riječkih poduzetnika i razvojnih ciljeva grada Rijeke.