Naziv projekta:

Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level
Europa lokalno – Podrška radu s mladima na lokalnoj razini

Ciljevi projekta:

 • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima;
 • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini;
 • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima;
 • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih.

Opis projekta:

Europe Goes Local – Rad s mladima na lokalnoj razini

Projekt predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije te okuplja 23 nacionalne agencije iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Lihtenštajna, Litve, Latvije, Norveške, Nizozemske, Portugala, Slovenije, Slovačke, Srbije i Švicarske,  SALTO-YOUTH resursni centar, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth. Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini.

Trajanje projekta: od lipnja 2016. do svibnja 2019.

Na nacionalnoj razini Agencija za mobilnost i programe EU je koordinirala nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne skupine stručnjaka. Tijekom implementacije provedeni su različiti tipovi aktivnosti od treninga do stručnih putovanja ciljane skupine (predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave i osobe koje rade s mladima na regionalnoj razini).

Sve novosti o aktivnostima projekta na europskoj razini mogu se pratiti na službenoj stranici projekta Europe Goes Local. Pregled do sada provedenih aktivnosti projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini može se se vidjeti ovdje.

Nacionalne aktivnosti:

Svaka država sudionica u projektu sama definira sadržaj prilagođen nacionalnom kontekstu i potrebama.

Plan nacionalnih aktivnosti u projektu “Europe Goes Local“:

 • nacionalna konferencija o temi rada s mladima
 • trodnevno osposobljavanje za 11 predstavnika općina i gradova te 5 osoba koje rade s mladima
 • sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji
 • umnožavanje rezultata na lokalnoj razini

Koordinator projekta u Hrvatskoj:

Agencija za mobilnost i programe EU

Članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka su:

 • Maja Uršić Staraj (Udruga Delta)
 • Zorica Višković (Udruga ZUM)
 • Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb)
 • Matej Matić (Udruga mladih Mladi u EU)

Program iz kojeg se financira projekt:

Ključna Aktivnost 2: Strateška partnerstva unutar Erasmus + programa za mlade

Službena mrežna stranica:

http://www.europegoeslocal.eu/

Kontakt osoba za više informacija:

Lucija Kero
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
E-mail lucija.kero@rijeka.hr
Tel: 051 209 – 950