Naziv projekta: Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe

Cilj projekta:

Izrada idejnih i glavnih projekata te druge dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te izrada studije utjecaja na okoliš i studije izvodljivosti s ekonomskom i financijskom analizom.

Trajanje projekta: rujan 2015. – prosinac 2019.

Opis: Projekt obuhvaća izradu Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, rješavanje imovinsko pravnih odnosa (u iznosu od 10 posto vrijednosti ugovora) te vođenje projekta.

Navedena dokumentacija je potrebna za provedbu projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, što uključuje rekonstrukciju kolodvora Šapjane i stajališta Permani te rekonstrukciju signalno-sigurnosnih uređaja na dionici Jurdani – Šapjane.

Na temelju izrađene tehničke dokumentacije osigurat će se dokumentacija potrebna za pokretanje postupka javne nabave i ugovaranje radova i usluge nadzora za modernizaciju te dionice, odnosno stvorit će se podloga za apliciranje radova za sufinanciranje iz europskih fondova te za nastavak provođenja strateškog cilja Republike Hrvatske koji je usmjeren na modernizaciju dijela Mediteranskog koridora kojim će se otkloniti postojeće tzv. usko grlo na području grada Rijeke, a samim time omogućiti daljnji razvoj postojećih kapaciteta Luke Rijeka kao osnovne (core) pomorske luke u Europskoj uniji sukladno Aneksu I. Uredbi 1315/2013 te uspostavu kvalitetnoga gradsko-prigradskog prijevoza.

Tijekom 2013. i 2014. godine Grad Rijeka aktivno je sudjelovao u postupku izrade elaborata “Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane”, unutar koje su izrađena i idejna rješenja izgradnje drugog kolosijeka i stajališta gradsko – prigradske željeznice. Studija je pokazala društveno – ekonomsku opravdanost ovog zahvata, te su tijekom 2015. g. od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. pokrenute pripremne aktivnosti za nastavak projektiranja.
U prosincu 2016. godine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije sa odabranom zajednicom ponuditelja INSTITUT IGH d.d., u iznosu 33.777.000,00 kuna. Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je u razdoblju od 2017. godine do kraja 2020. godine, nakon čega se planira prijava radova za osiguranje sufinanciranja iz EU fondova i poduzimanje ostalih aktivnosti. Potrebnih 15% sredstava nacionalne komponenta ukupnih troškova podijelit će se na potpisnike Sporazuma: HŽ Infrastrukturu d.o.o. u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti, Primorsko-goransku županiju 1,75%, Grad Rijeku 1,75%, Grad Bakar 0,75%, te Općinu Matulji u iznosu od 0,75% ugovorene vrijednosti.

Partneri:

  • HŽ infrastruktura d.o.o.
  • Primorsko-goranska županija
  • Grad Rijeka
  • Grad Bakar
  • Općina Matulji

Proračun:

  • Ukupni proračun projekta: 10 milijuna eura
  • Financiranje od strane EU: 8,5 milijuna eura

Program iz kojeg se financira: Instrument za povezivanje Europe – Promet (Connecting Europe Facility – CEF)

Povezane novosti

Srijeda, 19. prosinac 2018.

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Više informacija

Utorak, 9. siječanj 2018.

Potpisan Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Krajem prosinca 2017., HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Više informacija