Naziv projekta:
Lokalna baština u “oblaku” Europeane (LoCloud)
Local Content in a Europeana Cloud (LoCloud)

Cilj projekta:

Dodavanje sadržaja Europeani, jedinstvenoj internetskoj arhivi europske kulturne baštine, davanjem podrške institucijama lokalne kulturne baštine koristeći infrastrukturu u “oblaku”.

Trajanje projekta: ožujak 2013. – veljača 2016.

Osnovne aktivnosti:

LoCloud

Gradska knjižnica Rijeka sudjelovat će u testiranju mikrousluga koje će se razviti na novim digitalnim sadržajima. U suradnji s drugim zainteresiranim institucijama planirana je digitalizacija i obrada 500 svezaka starih novina i časopisa iz zavičajne zbirke, 500 razglednica i 500 slika iz lokalnih muzejskih zbirki. Gradska knjižnica Rijeka bit će uključena i u implementaciju i diseminaciju ishoda projekta LoCloud u zemljama koje nisu obuhvaćene ovim projektom (Albanija, BiH, Crna Gora, Makedonija).

Partneri:

  • Nacionalni arhiv Norveške uz podršku DR Partners (Consulting) Ltd., Velika Britanija
  • 32 institucije iz 26 zemalja (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Španjolska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Turska, UK), među kojima i Gradska knjižnica Rijeka

Proračun: ukupna vrijednost projekta 3.400.000 eura

Program iz kojeg se financira:

Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (CIP ICT PSP)

Službena stranica:

http://www.locloud.eu/

Više o projektu:

Gradska knjižnica Rijeka