USSUD – Unapređenje studentskog standarda u domeni kulture

Cilj projekta:

Aktivno uključiti veći broj mladih u procese donošenja kulturne politike i u kulturni život grada općenito.

Trajanje projekta: 2012.- 2013.

Osnovne aktivnosti:

USSUD

Održano 10 radionica za studente pod vodstvom studenata, dva ekspertna okrugla stola na kojima su pred studentima govorili brojni etablirani stručnjaci ne samo iz Hrvatske, nego i iz šire regije, koji se bave studentskom kulturom, te velika javna debata na kojoj su studenti ponovno iznijeli svoje viđenje i trenutnog stanja i budućih promjena. Na web stranici projekta USSUD Sveučilišta u Rijeci paralelno se održavala e-konzultacija o kulturnim politikama za mlade.

Projekt je rezultirao osnivanjem Studentskog kulturnog centra, a projekt USSUD je nastavljen uz financijsku podršku Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci.

Partneri:

  • Odjel za kulturu Grada Rijeke
  • Sveučilište u Rijeci

Program iz kojeg se financira: “Mladi na djelu” (Youth in Action)

Proračun: 10.934,06 eura