Naziv projekta

Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe)

Cilj projekta

Radom na projektu Dječji vrtić Rijeka želi razvijati nove metode i jačati kompetencije svih uključenih sudionika – djece, odgojno-obrazovnih djelatnika, roditelja, vanjskih suradnika i društva. Ciljeve koje želimo postići provedbom projekta: osnažiti djecu s manje mogućnosti (djeca s posebnim potrebama, djeca slabijeg socijalnog porijekla, imigranti,…) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj sredini i EU; opremiti odgajatelje znanjima i kompetencijama za stvaranje dovoljno poticajnog i aktivnog okruženja koje bi im omogućilo veće sudjelovanje.

Trajanje projekta

1. siječnja 2022. – 31.prosinca 2023.

Opis projekta

U oba vrtića uključena u projekt detektirana je potreba za novim znanjima u radu s djecom s manje mogućnosti kojima su potrebni drugačiji pristupi za postizanje istih ciljeva, dodatna nastavna pomagala, osnaživanje u područjima aktivnog sudjelovanja. Analiza zadovoljstva među djelatnicima vrtića pokazala je da zaposlenici koji su sretni na svom radnom mjestu, osjećaju povjerenje i poštovanje, sposobni su podijeliti svoje znanje i vještine. Projekt će biti usmjeren na jačanje zadovoljstva među djelatnicima koji će postati ambasadori sreće.

Razmjena dobrih pedagoških praksi između dva partnera pokazat će razlike između partnera i zajedničke točke na kojima ćemo suradnički razvijati nove kompetencije odgajatelja i (posljedično) djece.

Predviđene aktivnosti obuhvaćene projektom:

 • Etwinning projekt
 • Online sastanci s djecom
 • Aktivnosti učenja i podučavanja – u vrtiću Hrastnik i Dječjem vrtiću Rijeka
 • Stručna ekskurzija
 • Online edukacija na engleskom jeziku – Ambasadori sreće
 • Sudjelovanje u lokalnim događajima prema planiranom rasporedu te upoznavanje s njihovim
 • Osiguravanje sredstava za stvaranje senzorne sobe ili drugog materijala potrebnog za rad s djecom i djelatnicima

Partneri

 • Dječji vrtić Hrastnik, Slovenija – koordinator projekta
 • Dječji vrtić Rijeka

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)
 • Proračun Dječjeg vrtića Rijeka: 20.000,00 eura

Erasmus + K2Program u sklopu kojeg se financira

Erasmus+, ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva

Službena web stranica

https://www.rivrtici.hr/projekti

Kontakt za više informacija

Dječji vrtić Rijeka
Veslarska ulica 5, Rijeka
Tel: +385 51 209 945
E-mail: info@rivrtici.hr

Povezane novosti