Naziv projekta:

Electronic Municipal Information Services – Best Practice Transfer and Improvement Project (E-MuniS)

Cilj projekta:

Pružiti mogućnost uvođenja informatičkih dostignuća u radne procese gradske administracije i time poboljšaju usluge građanima u gradovima zemalja jugoistočne Europe te da se na taj način omogući njihova brža integracija u gradsku mrežu EU.

projekt E-munis

Trajanje projekta: studeni 2001. – listopad 2003.

Partneri:

 • Institut Fraunhofer, Njemačka
 • CERT/ITI, Grčka
 • PEUGI, Bugarska
 • Virtech, Bugarska
 • GISIG, Italija
 • Arsnova, Španjolska
 • Grad Bonn, Njemačka
 • Grad Valladolid, Španjolska
 • Zuendel&Partner, Njemačka
 • Elisa Consult, Bugarska
 • Grad Sofija, Bugarska
 • Grad Skopje, Makedonija
 • Grad Rijeka

Proračun:

Vrijednost projekta 1.400.000 eura
Proračun Grada Rijeke: 85 000 eura

Program iz kojeg se financira: IST FW5

Više:

Projekt E-MuniS