Naziv projekta: Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Europski fond za regionalni razvoj

Cilj projekta:

zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju.

Trajanje projekta: 1. studeni 2015. – 1. veljače 2021.

Opis:

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

U sklopu projekta uredit će se i Trsatski kaštel u Rijeci. Osim ulaganja u statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela kaštela Trsat, uredit će se interpretacijski park na otvorenom.

Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije.

Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

"Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana"

Partneri

 • Primorsko-goranska županija (nositelj)
 • Grad Rijeka
 • Grad Kraljevica
 • Grad Bakar
 • Grad Čabar
 • Općina Čavle
 • Općina Lokve
 • Općina Vinodolska
 • Biskupija Krk
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Centar za kulturu Grada Krka
 • Turistička zajednica Grada Rijeke
 • Turistička zajednica Kvarnera.

Proračun:

 • Ukupni proračun projekta: 61.024.028,15 kn
 • Proračun Grada Rijeke: 2.000.000,00 kn
 • Financiranje od strane EU: 47.306.235,33 kn

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija

Web-stranica:

http://frankopani.eu/

Osoba za kontakt

Irena Grdinić
PGŽ
E-mail: irena.grdinic@pgz.hr
Tel: 051 351 729

 

Povezane novosti