Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj projekta

Uspostava kvalitetnog, postojanog i energetski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Rijeci.

Trajanje projekta

Srpanj 2018. – veljača 2021. godine

Nadležno tijelo

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, putem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Opis projekta

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti, koje će koristiti Komunalno društvo Čistoća.

Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavlja se ukupno 19.322 spremnika od čega za papir 9661, a za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu 9661 spremnika. Spremnici su zapremnine 120, 240, 360 i 1100 litara.

Cilj i rezultati projekta

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Nabavom spremnika osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Nositelj projekta

  • Grad Rijeka, Odjel za komunalni sustav

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 8.305.943,98 kuna
  • EU sredstva: 7.060.067,38 kuna
  • Udio sufinanciranja Grada Rijeke: 1.245.876,60 kuna

Program iz kojeg se financira

Europski investicijski i strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt za više informacija

Odjel za komunalni sustav
tel: +385 51 209 380
e-mail: komun-sustav@rijeka.hr

Povezane novosti

Petak, 20. studeni 2020.

Gradskom vijeću upućen prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna

Riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel Gradskom vijeću na usvajanje uputio prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna. Usvojen je i zaključak o pomoći umirovljenicima s najnižim mirovinama, kojima će povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka podijeliti poklon-bonove  za nabavu namirnica u vrijednosti od 300,00 kuna.

Više informacija