Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije

Naziv projekta

Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior

Cilj projekta

Prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Trajanje projekta

1.veljače 2021. – 31. siječnja 2023.

Opis projekta

Djeca su najugroženija skupina koja pati od sustavnog nepostojanja programa prevencije u osnovnim školama niti specijaliziranog obrazovanja za stručnjake. „Program obrazovanja i prevencije seksualnog nasilja“ Ženske sobe je 2020. godine postao dio Nacionalnog akcijskog plana za sprečavanje nasilja u srednjim školama. Razvojem novog visokokvalitetnog preventivnog programa “SVEP 2-Junior” za osnovne škole, izgrađuju se kapaciteti i podiže svijest stručnjaka i roditelja te osiguravamo izravnu podršku za osobe koje su preživjele seksualno nasilje.

Specifični ciljevi su:

 • povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje
 • razviti, pilotirati, implementirati i evaluirati SNEP 2 – junior (program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola) te procijeniti njegov učinak
 • aktivno uključiti djecu u prevenciju seksualnog nasilja te senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom
 • osigurati specijalizirane, pristupačne i visoko kvalitetne usluge osobama koje su preživjele seksualno nasilje, s naglaskom na djecu od 16 do 18 godina te njihove roditelje.

Partneri

 • Ženska soba – Centar za seksualna prava Zagreb (nositelj projekta)
 • Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske
 • CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 • Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
 • OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja
 • OŠ ”Kantrida” Rijeka
 • OŠ Bedekovčina
 • OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj
 • OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod
 • OŠ Veruda Pula
 • OŠ Matka Laginje Zagreb
 • Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska)

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 472.090,42 eura
 • Sufinanciranje iz EU fondova: 377.672,33 eura

Program iz kojeg se financira

Strukturni i investicijski fondovi – Programi Europske unije – Program o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.) 

Službena web stranica

http://zenskasoba.hr/hr/category/seksualno-nasilje-edukacijski-i-preventivni-program-2-junior/

Kontakt za više informacija

OŠ Kantrida
Izviđačka 9 , Rijeka
tel: +385 51 622 170
e- mail: ravnatelj@os-kantrida-ri.skole.hr