Naziv projekta

Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici

Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE

Trajanje projekta

rujan 2020. – kolovoz 2023.

Nadležno tijelo

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)

Erasmus+ KA2 Partnership ProjectsCilj projekta

Dugoročni cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova. Specifični cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.

Projektne aktivnosti

Projekt SHEFCE nastavak je projekta TEFCE – Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta u sklopu kojeg je razvijen TEFCE toolbox kao podrška donositeljima odluka pri angažmanu u društvu i zajednici.

Aktivnosti uključuju paralelne akcije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Na lokalnoj razini, projekt će primijeniti metodologije za razvijanje visokokvalitetnih planova za poboljšanje angažmana u zajednici; na nacionalnoj razini projekt će izraditi analize za potporu kreiranju politika temeljenih na rezultatima; i na europskoj razini u projektu će se osmisliti vrijedan informativni resurs za korisnike, testirat će se inovativna metodologija i alat za mjerenje uspješnosti sveučilišta u angažmanu zajednice.

Partnerski konzorcij

 • Institut za razvoj obrazovanja (nositelj)
 • Dunavsko sveučilište Krems
 • Sveučilište u Rijeci
 • Sveučilište Ghent
 • Tehnološko sveučilište u Dublinu
 • Sveučilište Girona
 • Slobodno sveučilište Bruxelles
 • Udruga katalonskih javnih sveučilišta
 • Irsko nacionalno sveučilište Galway
 • Brodoto d.o.o. (IT tvrtka)
 • Grad Rijeka (pridruženi partner)

Pridruženih partnera uz Grad Rijeku ima 11.

Program iz kojeg se sufinancira

Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja

Vrijednost projekta

3.350.824 kn (80% financiranje iz EU fondova)

Kontakt osobe

Thomas Farnell
Stručnjak za politike visokog obrazovanja
E-mail: tfarnell@iro.hr

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Savjetnica za mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr