Naziv projekta:
Smuggling Anthologies – Antologije krijumčarenja

Cilj projekta:

Projekt o načinima, vremenima i opstanku šverca kao nelegalne ekonomije na stjecištu mediteransko-alpske, slavenske i talijanske kulture, razrađen kroz suvremenu umjetnost, povijest, etnografiju i kulturnu baštinu.

 

Trajanje projekta: veljača 2013. – siječanj 2015.

Osnovne aktivnosti:

Smuggling Anthologies

Projekt je zamišljen je kao kombinacija simpozija i izložbi koje će se sukcesivno događati na tri lokacije (MMSU Rijeka, Mestni muzej Idrija, Trieste Contemporanea). Tema krijumčarenja na području Istre, Slovenskog primorja i Tršćanskog zaljeva postavljena je u kontekst novonastalih administrativno-političkih karata i razlikovanja EU – neEU, a dijelom se odnosi na činjenicu da su se na tom području donedavno odvijale aktivnosti krijumčarenja na relaciji more – kontinent, Istok – Zapad, Jugoslavija – Italija, socijalizam – kapitalizam.

Partneri:

  • Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
  • Mestni muzej Idrija, Slovenija
  • Trieste Contemporanea, Trst, Italija

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 214.423,00eura
Financiranje od strane EU: 107.211,00 eura
Vrijednost projekta za MMSU: 112.675,00 eura
Učešće Grada Rijeke: 133.200,00 kuna

Službene stranice:

Više o projektu: