Kohezijski fond

Naziv projekta:

Jačanje sustava javnog prijevoza

Nadležno tijelo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, putem izravne dodjela bespovratnih sredstava za strateški projekt, KK.07.4.2.13

Kratki opis projekta

Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa. U sklopu projekta uvest će se i informativni displeji za najavu dolaska autobusa na stajalištima, uvest će se pametni semafori na ukupno 6 raskrižja u gradu Rijeci te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa na stajališta.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, Investicijskog prioriteta 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu”.

Specifični cilj 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ usmjeren je na poboljšanje javnog gradskog prijevoza, posebno održivim niskougljičnim mogućnostima. Provedba ovog cilja rezultirat će povećanjem kapaciteta i korištenja javnog gradskog prijevoza kao i promicanjem promjene oblika prijevoza, odnosno, jačanjem konkurentnosti javnog prijevoza nad osobnim automobilima.

Ciljevi projekta:

Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanje dostupnosti informacija za putnike.

Očekivani rezultati projekta:

Nabava i stavljanje u funkciju novog putničkog parka, uvođenje informativnih displeja za najavu dolaska autobusa na stajalištima, uvođenje pametnih semafora na 6 raskrižja na području grada Rijeke i izrada mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa na stajališta.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 81.003.357,91 HRK
  • Sufinanciranje iz EU sredstava: 65.602.795,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

19. 11. 2019. – 19. 11. 2021. godine

Program iz kojeg se financira:

Europski strukturni i investicijski fondovi – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”

Kontakt osoba za više informacija:

Snježana Baždarić
E-mail: snjezana.bazdaric@rijeka.hr
Tel: 051 209 927

 

Povezane novosti