Europski socijalni fond

Naziv projekta

MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

EU projekt Mentori logoCilj projekta

Razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Trajanje projekta

15. veljače 2021. – 15. veljače 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, putem otvorenog (trajnog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Opis projekta

Kroz projekt će se omogućiti razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, poticanje suradnje u pružanju usluga, istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ciljanih skupina. Aktivnostima projekta se osigurava da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.

Glavne aktivnosti

 1. Adaptacija i opremanje prostora Savjetovališta udruge Terra gdje će biti formiran Mentorski centar u sklopu kojeg će se pružati usluge usmjerene na socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ciljanih skupina
 2. Pokretanje i rad Mentorskog centra.
  Usluga mentorstva koja se razvija kroz ovaj projekt nastoji proširiti lepezu usluga za socijalno osjetljive skupine dajući dodatne alate za rad s dugotrajno nezaposlenim primateljima ZMN i mladima u riziku od socijalne isključenosti te propitujući potrebe korisnika i radeći na širenju socijalne mreže. Uvođenjem mentorstva postiže se unaprijeđen individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju korisnika i radi se na osnaživanju korisnika usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijal kojim raspolažu. Mentorstvo će biti organizirano uključivanjem 12 vanjskih mentora za socijalno uključivanje koji dolaze iz OCD-a, drugih organizacija ili je riječ o pojedincima. Kao podrška mentorima, u sklopu Centra djelovati će Info pult za zapošljavanje koji će pružati usluge stjecanja novih znanja i vještina u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada te Klubovi korisnika koji će pružati organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju. Kroz klubove korisnika organizirati će se zajednički odlasci na kulturna, umjetnička i sportska događanja.
 3. Promidžba i vidljivost projekta
  Početna i završna konferencija projekta

Očekivani rezultati

 • Broj korisnika zajamčene minimalne naknade: 20
 • Broj djece i mladih do 25 godina: 30
 • Broj mladih od 25 do 29 godina: 10

Partneri

 • Grad Rijeka, vodeći partner
 • Udruga Terra

Proračun

Ukupna vrijednost projekta: 1.823.688,00 kn (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se sufinancira

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Kontakt za više informacija o projektu

Grad Rijeka
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
Adresa: Korzo 16 , 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 209 626
E-mail: zdravstvo@rijeka.hr
Web: https://www.rijeka.hr/ 

Udruga Terra
Adresa: Krešimirova 12, 51000 RIJEKA
Tel. +385 51 337 400
E-mail: info@udrugaterra.hr
Web: https://www.udrugaterra.hr/ 
Facebook: Udruga Terra

Povezane novosti

Utorak, 29. prosinac 2020.

Preko 11 milijuna kuna za pet projekata Urbane aglomeracije Rijeka s ciljem povećanja socijalne uključenost i zapošljivosti ranjivih skupina

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, donijelo je Odluku o financiranju 5 projekata s područja Urbane aglomeracije Rijeka ukupnog  maksimalnog iznosa prihvatljivih troškova  11.318.937,74 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Više informacija