Urban mobility

Naziv projekta

SumBOOST – Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox

Cilj projekta

Cilj projekta je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnosti omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu.

Trajanje projekta

1.srpnja – 31. prosinca 2020.

Opis projekta

Korištenjem tradicionalnih metoda prikupljanja podataka, poput analize strateške dokumentacije, brojanja prometa, snimanja prometnih tokova i anketiranja te analizom anonimiziranih skupova podataka, identificirat će se zone kojima dominiraju ekološki neprihvatljivi i energetski neučinkoviti oblici mobilnosti. Konkretno, u gradu Rijeci će se pronaći parovi izvorišno odredišnih zona u kojima je natprosječno visok udio korištenja osobnih automobila za svakodnevna putovanja. Potom će se, kroz detaljniju analizu tih parova identificirati potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo prijelaz prema održivim oblicima putovanja između identificiranih zona, sredstvima kao što su željeznica, javni prijevoz autobusom, žičara, klasični ili električni bicikl i slično. Predložene mjere biti će prezentirane građanima i dionicima prometnog sustava koji će ih moći ocijeniti, dati im prioritet i vrijedne povratne informacije.

Očekivani rezultati

Po završetku projekta, Grad Rijeka će dobiti novu stratešku podlogu za realizaciju mjera iz područja urbane mobilnosti koje će značajno unaprijediti prometni sustav grada i usmjeriti ga na korištenje održivih oblika mobilnosti. Rezultati analiza bit će dostupni i na nadograđenom portalu otvorenih podataka Grada Rijeke, a akademski dionici imat će mogućnost korištenja nove metodologije u Laboratoriju za znanost o podacima u prometu i logistici koji su zajedno oformili Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ericsson Nikola Tesla.

Partneri

  • Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost
  • Ericsson Nikola Tesla

Proračun

Ukupna vrijednost projekta: 1,3 milijuna kuna (od čega se 84% sufinancira iz EU fondova)

Način financiranja

Temeljem javnog poziva Europskog instituta za inovacije i tehnologije (EIT), koji se financira iz fonda Obzor 2020, a putem Regionalne inovacijske sheme Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT RIS)

Kontakt osoba

Željko Jurić, Pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost
Grad Rijeka
Zavod za informatičku djelatnost
E-mail: zeljko.juric@rijeka.hr
Tel: 051 209 634

Vezane novosti