Europski fond za regionalni razvoj

Cilj projekta:

Opremanje osnovnom i dodatnom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Bodulovo.

Trajanje projekta: listopad 2019. – travanj 2022.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta putem javnog poziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, KK.03.1.2.03

Opis projekta:

Radna zona BodulovoProjekt uređenja Poduzetničke zone Bodulovo je usmjeren na proširenje sustava potpore malom i srednjem poduzetništvu u Gradu Rijeci kroz uspostavu funkcionalne i operativne Poduzetničke zone Bodulovo, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom, a koja će omogućiti povećanje konkurentnosti postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki, povećanje stope preživljavanja MSP, nove investicije i porast zapošljavanja.

Glavne aktivnosti:

  • Opremanje i/ili izgradnja fizičke infrastrukture 6.317,90 m² kolničke površine, 2.097,45 m² površine nogostupa, 7.643 m produktovoda (872 m oborinska odvodnja, 686 m fekalna odvodnja, 496 m vodovod, 1.300 m javna rasvjeta, 3.590 m nisko i srednje naponske mreže, 690 m plinovod), crpna stanica
  • 9 parcela građevinskog zemljišta opremljenog kompletnom osnovnom i dodatnom infrastrukturom, parcele veličine od 1.029 m² do 8.558 m², sa mogućom površinom objekata od 712 m² do 8.800 m²
  • 8 poduzetnika u zoni u roku od dvije godine nakon završetka provedbe projekta

Proračun:

  • Ukupna vrijednost projekta: 11.258.233,00 kuna
  • Ukupni prihvatljivi troškovi za sufinanciranje: 10.382.442,15 kuna
  • Sufinanciranje iz EU sredstava: 5.710.343,18 kuna (55 %)

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Kontakt osoba za više informacija:

Dario Dobrilović
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 214
E-mail: dario.dobrilovic@rijeka.hr

Povezane novosti:

Utorak, 9. srpanj 2019.

Bespovratna sredstva EU fondova za izgradnju komunalne infrastrukture poduzetničke zone Bodulovo

Otvarajući redovnu konferenciju za medije riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel kazao kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju komunalne infrastrukture poduzetničke zone Bodulovo vrijedan 5.710.343,00 kune. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja Grad dobiva iz EU fondova. Cijeli projekt vrijedan je oko 11 milijuna kuna, a razliku od 5,4 milijuna kuna financirat će Grad Rijeka iz proračuna.

Više informacija

Utorak, 2. listopad 2012.

Gradonačelnikov kolegij: što prije u funkciju staviti Radnu zonu Bodulovo

Na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela prihvaćena je informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zovu Bodulovo, gdje je započelo komunalno opremanje, zemljani radovi i nasipanje terena. Među ostalim, riječi je bilo i o izvođenju eksperimentalnog programa “Moja Rijeka” u pet riječkih osnovnih škola i znatnom padu učenika upisanih u osnovne škole Rijeke.

Više informacija