Europski fond za regionalni razvoj
Naziv projekta:

„Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt”

Opis projekta

Projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu. Zgrada ex Rikard Benčić zvana T-objekt bit će rekonstruirana i opremljena kao sjedište Gradske knjižnice Rijeka. Zgrada ex Rikard Benčić zvana Ciglena zgrada bit će rekonstruirana i opremljena kao Dječja kuća

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,  Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a“.

T – objekt

Obuhvat projekta

Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe.
Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka.

Namjena objekta

T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.

U objektu će svoje mjesto pronaći sadašnji dislocirani odjeli publicistike/znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike (s pripadajućim spremištima) te službe općih poslova, nabave i obrade, matična služba te razvojna knjižnična služba za odnose s javnošću i programe.

Vrijednost investicije:    13.408.741,80 €

Sufinanciranje iz EU sredstava:   55,5%

Trajanje projekta: 16. 7. 2018. – 31. prosinca 2023.

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020, a njegovom realizacijom čitavo područje kompleksa postaje jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

GKR-aksonometrija

GKR-aksonometrija

Trenutno stanje

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće potpisan je 16. srpnja 2018.

Ugovor za rekonstrukciju tzv. „T-objekta“ u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić koji će postati sjedište Gradske knjižnice Rijeka potpisan je  27. kolovoza 2019.  Izvođač radova je ljubljanska tvrtke VG5 d.o.o.. Radovi su započeli krajem rujna 2019.

Uklonjeno je postojeće stubište s obzirom na to da se umjesto njega gradi novo. Tijekom stabilizacije temeljnog tla objekta, došlo je destabilizacije nosive konstrukcije i povećanih otklona od vertikale svih zidova, posebice južnog. Kako je ojačanje tla neophodna mjera, potrebno je bilo poduprijeti i stabilizirati konstrukciju. Rješenje je nađeno kroz projekt podupiranja i izrade konstrukcije stabilizacije zidova. Novo rješenje predviđa ugradnju dodatnih armirano-betonskih stupova uz postojeće kamene stupove/zidove pročelja s unutrašnje strane, međukatne konstrukcije od poprečnih i uzdužnih greda istih dimenzija kao i zatečene te pune ploče, umjesto trenutno sitnorebričastog stropa. Temeljna ploča debljine 50 cm izvodi se cijelom površinom sve do vanjskog ruba zidova, dok se krovište izvodi u postojećim gabaritima, ali umjesto kombinacije drvo/čelik sada je konstrukcija u potpunosti od čelika.

Novoobnovljena zgrada T-objekta svečano je otvorena dana 21.12.2023. godine.

 

Ciglena zgrada – Dječja kuća

Naziv projekta:

Ciglena zgrada – Dječja kuća
Ciglena zgrada ima 1.948 m² netto/2.500m² brutto površine, a prenamijenit će se u Dječju kuću. Zgrada je zamišljena kao svojevrsno predvorje ustanova i organizacija u kulturi planiranih u kulturnom bloku Benčić: Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka i Art kina, ali i kao simbolično predvorje svijeta kulture jer je sadržajem i uslugama usmjerena u prvom redu djeci.

Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerske institucije.

Cilj projekta

Zaštita, obnova i prenamjena industrijske baštine u budućem kvartu kulture Benčić, omogućit će stvaranje novih prostornih kapaciteta za kulturu i obrazovanje svih građana, naročito mladih, povećanje broja posjetitelja edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima i povećanje broja mladih osoba koje stvaraju i primaju kulturne sadržaje. Ovaj projekt apelira na razvoj znanja i vještina stanovništva, naročito mladih osoba te na poticanje inovativnih poslovnih ideja u kulturi i povezanim djelatnostima.

Dječja kuća - perspektivni presjek

Dječja kuća – perspektivni presjek

Namjena objekta

Krajnji korisnici ovog projekta su ponajprije djeca i mladi predškolske i školske dobi s području Rijeke i aglomeracije. Aktivnosti u novoj infrastrukturi obuhvaćaju edukacije, radionice ali i kvalitetno organiziranje slobodnog vremena u sadržajno uređenim prostorijama, a sve sa ciljem razvoja kreativnosti, socijalnih vještina i stjecanje znanja u polju književnosti, likovne, filmske, medijske i glazbene umjetnosti. Lokalno stanovništvo projektom dobiva slobodan i otvoreni pristup informacijama za različite namjene (razonodu, posao, školovanje, osobni razvoj), inspirativan prostor za pronalazak nadahnuća, razmjenu ideja i razvoj projekta, proizvoda itd.

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 – 16. 4. 2020.

Sufinanciranje iz EU sredstava: 55%

Trenutno stanje

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Dječje kuće i Gradske knjižnice potpisan je 16. srpnja 2018. Radovi su započeli 11.03.2019. g.
Radove izvodi tvrtka ING-GRAD d.o.o. iz Zagreba. U tijeku su završni radovi elektroinstalacija i strojarski radovi. Ugrađen je lift. Vanjska stolarija je montirana. Dovršavaju se kućice na krovu. Sjeverna i zapadna fasada se obnavljaju.

Dječja kuća sastavni je dio projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, a svečano je otvorena dana 26. ožujka 2021. godine.

Vezane vijesti