Program o pravima, jednakosti i građanstvu EU

Naziv projekta

Diversity mixer – politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama

Cilj projekta

Cilj projekta je istražiti postojeće prakse menadžmenta različitosti u javnom i privatnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija na lokalnom i europskom nivou i identificirati prenosive modele.

Diversity MixerOpis projekta

Projekt se fokusira kroz sektorski pristup menadžmentu različitosti na različitost u kulturnim i kreativnim industrijama (KKI).

Program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture događa se pod motom – Luka različitosti. Moto je to koji oslikava Rijeku kao lučki grad s bogatom historijom multikulturalizma i multikonfesionalizma. Projektom Diversity Mixer želi se tu raznolikost i otvorenost dodatno situirati u polju KKI te istražiti postojeće politike i prakse, kao i predložiti nove kojima bi raznolikost dobila svoje utemeljenje kako na radnom mjestu, odnosno strukturi zaposlenih tako i u sadržaju koji oni proizvode.

Tijekom dvije godine, istraživat će se postojeće prakse menadžmenta različitosti u javnom i privatnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija na lokalnom i europskom nivou i identificirati prenosive modele, organizirati međunarodna konferenciju koja će se baviti različitošću u sferi sadržaja, provoditi aktivnosti izgradnje kapaciteta za radnike organizacija i poduzeća te pokušati utjecati na proces donošenja javnih politika i ugrađivanje novih kriterija u sustave javnog financiranja.

U sklopu projekta bit će objavljen Izvještaj o dobrim praksama, Izvještaj o različitostima, organizirati će se međunarodna konferencija te izraditi preporuka politika u pogledu upravljanja različitostima.

Partneri

  • RIJEKA 2020 d.o.o. (nositelj projekta)
  • Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (partner)
  • Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (pridruženi partner)

Trajanje projekta

Od listopada 2018. do listopada 2020.

Proračun

EU sufinanciranje projekta: 143.054,72 eura

Program iz kojeg se financira

Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.)

Web-stranica projekta

https://rijeka2020.eu/projekti/eu-projekti/diversity-mixer/