Studija je prvi dio dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta izgradnje drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana.

Naziv projekta: Projekt izgradnje drugog kolosijeka – Studija

Projekt izgradnje drugog kolosijeka - Studija skrljevo-jurdani-rijeka

Studija je dovršena u listopadu 2014. godine te se nastavljaju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije koja je potrebna za ishođenje dozvola.

Naručitelj Studije:

Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade.

Izrada idejnih i glavnih projekata za ovaj zahvat kandidirat će se u veljači 2015. godine za sufinanciranje EU fondu pod nazivom CEF (Connecting Europe Facility). Očekuje se odobravanje nepovratnih sredstva s udjelom od 85% vrijednosti projekta. Objava informacija i dinamike za takve EU projekte na web stranicama lokalne i regionalne samouprave uobičajena je i obvezujuća praksa unutar EU.

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe

Povezane novosti

Ponedjeljak, 27. lipanj 2016.

Modernizacija dionice pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani – (Šapjane)

Temeljem ovlasti Europske komisije, HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) br.INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency) o dodjeli maksimalnih 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani”.

Više informacija

Četvrtak, 22. siječanj 2015.

Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Studija je prvi dio dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta izgradnje drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana. Naručitelj Studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade.

Više informacija

Srijeda, 18. rujan 2002.

Do 2005. godine u Rijeci gradska željeznica

Uvođenje gradske željeznice u javni promet, gradnja novog intermodalnoga kolodvora na prostoru zapadne Žabice te gradnja pružnih prijelaza kao i suradnja za vrijeme izmještanja pružnoga pravca kroz riječku Rivu bile su teme razgovora riječkoga gradonačelnika Vojka Obersnela s izaslanstvom Hrvatskih željeznica.

Više informacija