Studija je prvi dio dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta izgradnje drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana.

Naziv projekta: Projekt izgradnje drugog kolosijeka – Studija

Projekt izgradnje drugog kolosijeka - Studija skrljevo-jurdani-rijeka

Studija je dovršena u listopadu 2014. godine te se nastavljaju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije koja je potrebna za ishođenje dozvola.

Naručitelj Studije:

Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade.

Izrada idejnih i glavnih projekata za ovaj zahvat kandidirat će se u veljači 2015. godine za sufinanciranje EU fondu pod nazivom CEF (Connecting Europe Facility). Očekuje se odobravanje nepovratnih sredstva s udjelom od 85% vrijednosti projekta. Objava informacija i dinamike za takve EU projekte na web stranicama lokalne i regionalne samouprave uobičajena je i obvezujuća praksa unutar EU.

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe

Povezane novosti

Srijeda, 19. prosinac 2018.

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Više informacija

Utorak, 9. siječanj 2018.

Potpisan Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Krajem prosinca 2017., HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Više informacija