Naziv projekta:
Izazov za digitalne gradove – Digital Cities Challenge (DCC)

Grad Rijeka, zajedno s 14 europskih gradova korištenjem naprednih tehnologija unaprjeđuje usluge koje pruža građanima i gospodarstvu s ciljem poticanja ekonomskog rasta, stvaranja radnih mjesta i povećanja kvalitete života.

Cilj projekta:

15 europskih gradova je odabrano da korištenjem naprednih tehnologija unaprijedi usluge koje pružaju svojim građanima i gospodarstvu.

Opis projekta

Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove“ je inicijativa pokrenuta u listopadu 2017. godine u okviru COSME programa usmjerenog malom i srednjem poduzetništvu te predstavlja zajedničku inicijativu Europske komisije i Europskog odbora regija, savjetodavnog tijela EU-a, koje zastupa interese europske regionalne i lokalne samouprave.
Grad Rijeka je početkom siječnja 2018. godine podnio prijavu za sudjelovanje u DCC inicijativi uz podršku lokalnih partnera: Sveučilište u Rijeci, StepRi – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Smart Ri d.o.o., Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, Riječka razvojna agencija Porin, Visoka poslovna škola PAR, Narodno učilište Rijeka, Udruga MIPRO, CTK – Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za inovacije i poduzetništvo CIP PAR. Europska komisija je početkom ožujka 2018. godine, temeljem prijave na natječaj izabrala Grad Rijeku kao jedan od 15 gradova, od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države članice, Detalji projekta dostupni su na poveznici: https://www.digitallytransformyourregion.eu/

Ciljevi:

Cilj inicijative je pomoći odabranim europskim gradovimaa da korištenjem naprednih tehnologija unaprijede usluge koje pružaju svojim građanima i gospodarstvu. Vjeruje se da 15 uključenih gradova time potaknuti ekonomski rast, stvaranje novih radna mjesta i povećati kvalitetu života i rada na svojim područjima.
Sudjelovanjem u inicijativi Grad Rijeka se obvezao do rujna 2019., u suradnji s najširom javnosti, akademskim i privatnim sektorom, izgraditi i usvojiti gradske politike vezane za digitalnu transformaciju grada.

Što je digitalni izazov za gradove ili  Digital Cities Challenge?

Digital Cities Challenge

Ukratko, to je program koji je Europska komisija pokrenula 2017. godine s ciljem da pomogne  41 europskom gradu u razvoju i provedbi digitalnih politika. Svi gradovi koji su sudjelovali dobili su pomoć stručnjaka, pristup alatima, treninzima i radionicama za izgradnju lokalnih kapaciteta i što je najvažnije – zajedničkoj platformi za učenje koja olakšava dijalog i suradnju.

Inicijativa je obuhvatila mrežu od 41 grada, uključujući 15 gradova koji su izabrani (odabrani od 92 ukupno prijavljenih među kojima i Rijeka), 20 gradova koji prate programe koristeći vlastite resurse i 6 gradova mentora koji dijele uspjehe s grupom. Gradovi sudionici su tijekom projekta izradili svoje digitalnih strategije i planiraju njihovu provedbu.

Voditelj projekta i nositelji aktivnosti

  • Zavod za informatičku djelatnost
  • OGU za poduzetništvo

Korisnici projektnih rezultata

Gospodarski subjekti koji djeluju na području Rijeke, građani

Financijska vrijednost projekta i izvori financiranja

Troškovi savjetodavnih usluga i svi materijalni troškovi financirani su u 100% iznosu sredstvima EU, putem Programa za konkurentnost poduzeća COSME(2014.-2020.) – Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises.

Poveznica na Strategiju Grada Rijeke

STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
PRIORITET 2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva
MJERA 2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama

Na završnoj konferenciji  „Digital Cities Challenge: Strategija za EU gradove u 21. stoljeću“, održanoj u Bruxellesu 5.lipnja 2019. u sklopu EU inicijative “Digital Cities Challenge” prezentirane su aktivnosti i rezultati projekta koji se provodio u 41 Europskih gradova, između ostalih i u Rijeci.

Ovaj događaj je ugostio više od 400 govornika – kreatora politike, poput Markku Markkule, prvog potpredsjednika Europskog odbora regija, industrijskih i poslovnih lidera poput Pauliina Harrivaara iz Robocoastsa i poznatih akademika, uključujući Pierrea Alexandrea Ballanda.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel je tom prilikom u svom govoru naglasio kako će Grad Rijeka strateške ciljeve definirane u sklopu Digital Cities Challenge projekta uskladiti s Integralnim razvojnim planom održivog razvoja Rijeke za period nakon 2020. godine koji se upravo izrađuje, a koji mora biti usklađen i s nacionalnom strategijom koja je u završnim fazama izrade.

Svi dokumenti i aktivnosti koje je provodio Grad Rijeka dostupni su na web stranici projekta: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/cities/rijeka

Završna izvješća projekta Digital Cities Challenge:

Nastavak:

Digital Challenge City će se nastaviti projektom Izazovi za 100 Inteligentnih gradova ili „Intelligent Cities Challenge“

Uzimajući u obzir svakodnevne moderne izazove s potencijalom naprednih tehnologija, spojit će se više gradova-ekosustava i osnažiti ih za postizanje sveobuhvatne održivosti zajedno s pametnim rastom. Ovo će otvoriti put strategiji za gradove EU u 21 st.

ICC će ujediniti gradove EU u iskorištavanju mogućnosti za zeleni pametni održivi rast, poboljšanju kvalitete života i njegovanju novih prilika za građane. 100 gradova dobiti će podršku stručnjaka svjetske klase – osobno, putem interneta i kao zajednica. Poziv za izražavanje interesa je otvoren do 29.05.2020.