Zdravo starenje jedan je od važnijih prioriteta Grada Rijeke.

Iako se starija životna dob najčešće povezuje s lošim zdravljem, teškoćama u skrbi o samome/samoj sebi, rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti, u našem su fokusu i aktivan život u trećoj dobi, socijalna podrška i osjećaj zadovoljstva i dobrobiti.

Odgovori naše društvene zajednice na izazove s kojima se osobe treće životne dobi susreću su: