Nasilje u obitelji prisutno je u svim društvima, a osnovni problem predstavlja nizak broj prijava nadležnim institucijama i tijelima. Stoga sigurna skloništa i SOS telefoni igraju važnu ulogu u zaštiti žrtvi, a jednako tako bitan je i psihosocijalni tretman prema počiniteljima nasilja.

Službeni podaci pokazuju da se na razini Hrvatske svake godine prijavljuje između 1400 i gotovo 2000 kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji pri čemu su žene žrtve u 75 do 80 % slučajeva. Smatra se, također prema statistikama, da kod obiteljskog nasilja na jedan prijavljen slučaj postoji još deset neprijavljenih.

Takve brojke obvezuju društvo na poduzimanje značajnih koraka u cilju zaštite žena i djece od obiteljskog nasilja, ali i drugih oblika nasilničkog ponašanja koji uključuju i vršnjačko nasilje te različite oblike spolne diskriminacije.

Područje obiteljskog nasilja obrađeno je u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

Grad Rijeka, svjestan postojanja ove problematike, provodi i financira niz projekata u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka te drugim ustanovama i udrugama kako bi prevenirao, odnosno zaštitio žene i djecu – žrtve nasilja, ali i kako bi ovoj osjetljivoj populaciji pružio potrebnu pomoć u slučajevima pojave nasilja:

Institucije i udruge koje se bave obiteljskim i drugim vrstama nasilja: