Obavijesti o izvođenju komunalnih radova, prekidima u snabdjevanju električnom energijom, vodom i  plinom te kontaktima dežurnih službi.

Ponedjeljak, 1. srpanj 2024.

Sanacija kolnika u Pulskoj ulici

TD Rijeka plus obavještava javnost kako će u utorak, 2. srpnja 2024. godine započeti radovi na sanaciji kolnika u Pulskoj ulici (od restorana Ribica do kućnog broja 14). Planirano trajanje radova je četiri dana, a ovisno o vremenskim prilikama.

Više informacija