Život s kućnim ljubimcem u urbanoj sredini uređen je propisima, a za njih su uređena kupališta, parkovi i groblja. Pronađite informacije što napraviti s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa temeljni je propis na području grada Rijeke kojim se uređuje ova tematika.