Obavijesti

Ponedjeljak, 18. svibanj 2015.

Uvid u idejni projekt za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Drenova

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Drenova na k.č. br. 2845 i dr., k.o. Drenova, k.č. br. 3090/44 i dr., k.o. Zamet i k.č. br. 554/1 i dr., k.o. Stari grad, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 29. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 18. svibanj 2015.

Uvid u idejni projekt odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, podsustav Školjić

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, PODSUSTAV ŠKOLJIĆ, na k.č. 3861 i 3885/1, k.o.Stari grad, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 29. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 18. svibanj 2015.

Obavijest o započinjanju Javne rasprave – DPU stambenog područja Drenova-Bok

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje započinjanje javnog uvida u prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok u Rijeci. Javna rasprava će trajati od 27. svibnja do 26. lipnja 2015. godine. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o…

Utorak, 12. svibanj 2015.

Uvid u idejni projekt za građenje Dječjeg vrtića Krnjevo

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje dječjeg vrtića Krnjevo na k.č. 2640/2 i dr. u k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva TALIJANSKA UNIJA, Uljarska 1, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 22. travanj 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju Pekare Vežica u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Pekare Vežica u Rijeci, na k.č. 5247/1, k.o. SUŠAK, investitora PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d., Rijeka, Krešimirova 26, poziva stranke u postupku da 04. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.