Obavijesti

Utorak, 6. listopad 2015.

Uvid u idejni projekt za izmještanje postojećih TK, SS I EE, kabela i uređaja u kolodvoru Rijeka – Žabica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH TK, SS I EE, KABELA I UREĐAJA U KOLODVORU RIJEKA – ŽABICA na k.č. 3321/23, 4832, 3321/24, 3321/27, 3321/26, 3321/1, 3321/9 u k.o. STARI GRAD, podnositelja zahtjeva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Ulica A. Mihanovića 12, Zagreb, poziva stranke u postupku da 26. listopada 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 5. listopad 2015.

Obavijest o produljenju roka važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam

Zaključkom Gradonačelnika od 29. rujna 2015. godine produžen je rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od dvije godine, tako da Lista sada vrijedi od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2017. godine. S obzirom na produženje roka važenja Liste prioriteta Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavit će neobvezujući javni…

Ponedjeljak, 28. rujan 2015.

Poziv strankama u postupku na uvid lokacijske dozvole za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Kantrida – Zamet

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Kantrida – Zamet, na k.č. br. 5098/3 i dr., k.o. Zamet, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka,

Petak, 21. kolovoz 2015.

Uvid u glavni projekt za poslovno-stambeni kompleks Elcon geraetebau i dječje igralište na području javne zelene površine u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja izmjene rješenja za građenje za POSLOVNO STAMBENI KOMPLEKS ELCON GERAETEBAU I DJEČJE IGRALIŠTE NA PODRUČJU JAVNE ZELENE POVRŠINE U RIJECI, na k.č. 2654 i 2681/3, k.o. SRDOČI, investitora Elcon Geraetebau d.o.o., Rijeka , Bilogorska 23, zastupan po Terin d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a – Tihomil Kreitmayer i Marija Peranić, poziva sve strane u postupku da 7. rujna 2015. godine izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 3. srpanj 2015.

Uvid u idejni projekt za rekonstrukciju dijela Labinske ceste i gradnja dijela nerazvrstane ceste

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Labinske ceste i gradnja dijela nerazvrstane ceste na k.č. 4132, 4150/2, 4131/1, 4063/15, 4150/1, 4131/3, 4131/2, 4128/1, u k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva RIO PROJEKTI d.o.o., Izviđačka 13, Rijeka, poziva stranke u postupku da 17. srpnja 2015. godine, izvršite uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.