Obavijesti

Utorak, 12. svibanj 2015.

Uvid u idejni projekt za građenje Dječjeg vrtića Krnjevo

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje dječjeg vrtića Krnjevo na k.č. 2640/2 i dr. u k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva TALIJANSKA UNIJA, Uljarska 1, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 22. travanj 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju Pekare Vežica u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Pekare Vežica u Rijeci, na k.č. 5247/1, k.o. SUŠAK, investitora PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d., Rijeka, Krešimirova 26, poziva stranke u postupku da 04. svibnja 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 8. travanj 2015.

Poziv za predlaganje programa u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov

Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisao je poziv za predlaganje programa u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov. Rezidencijalni programi koji će se financirati odnosno sufinancirati sredstvima Proračuna Grada Rijeke su programi boravka individualnih autora, umjetničkih kolektiva, teoretičara i istraživača iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti, glazbene, dramske i plesne umjetnosti, ostalih izvedbenih umjetnosti te društvenih…

Petak, 27. ožujak 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i rekonstrukciju postojećih objekata uslužno servisne namjene u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i rekonstrukciju postojećih objekata uslužno servisne namjene u Rijeci, na k.č. 545/4, k.o. STARI GRAD, investitora KD ČISTOĆA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 08. travnja 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 20. ožujak 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog stadiona – nogometnog kampa Rujevica u Rijeci (Etapa I)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog stadiona – nogometnog kampa Rujevica u Rijeci (Etapa I – izgradnja novog stadiona s pratećim sadržajima i pomoćnim igralištem južno od stadiona te svom pratećom infrastrukturom: parkiralište, kolne i pješačke površine, vodospreme), podnositelja zahtjeva STADION KANTRIDA d.o.o., Rijeka, Portić 3, poziva stranke u postupku da 30. ožujka 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.