Obavijesti

Ponedjeljak, 12. siječanj 2015.

Uvid u glavni projekt za gradnju građevine rasteretni kolektor Martinkovac – dionica B

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine RASTERETNI KOLEKTOR MARTINKOVAC – DIONICA B na k.č. 5091/14, 1052/2, 1050/12, 1044/3, 1042/6, 1044/5, 1041/2, 1033/5, 1025/18, 1032/9, 1032/10, 1128/6, 1128/3, 1031/4, 1025/11 i 1026/16 k.o. ZAMET, investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 22. siječnja 2016. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 2. siječanj 2015.

Utvrđena Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2015. i 2016. godinu

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 27. studenog 2014. g. Zaključak kojim se utvrđuje Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2015. i 2016. godinu. Na osnovu Liste prioriteta bit će sufinancirani radovi na obnovi…

Četvrtak, 25. rujan 2014.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je odluku o stavljanju izvan snage Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici. Na temelju članka 109. stavka 6. i 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj…

Srijeda, 17. rujan 2014.

Obavijest o usvojenom izvješću o provedenoj javnoj raspravi – DPU stambenog područja Drenova-Bok

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje Izvješće i Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke o usvojenom Izvješću o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok u Rijeci. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju…

Četvrtak, 17. srpanj 2014.

Obavijest javnosti o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavještava javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida.                       Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel…