Obavijesti

Četvrtak, 5. studeni 2015.

Uvid u glavni projekt za građenje višeobiteljske građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 1690, 1691 k.o. STARI GRAD, investitora ROLING VILLE d.o.o., Janka Polića Kamova 11/A, Rijeka, poziva stranke u postupku da 16.11.2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 16. listopad 2015.

Objavljen natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na atraktivnim lokacijama za izgradnju stambenih građevina

Grad Rijeka raspisao je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke na sveukupno devet lokacija na različitim dijelovima Grada Rijeke za izgradnju stambenih, obiteljskih i višestambenih građevina. Natječaj je otvoren do 30. listopada do 11.30 sati, a bit će održana i prezentacija namijenjena potencijalnim investitorima. Lokacije su na različitim dijelovima grada Rijeke, od…

Utorak, 13. listopad 2015.

Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje Grad, aglomeracija Rijeka ‒ Početak Javne rasprave

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na temelju Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje “Grad”, aglomeracija Rijeka. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za…

Petak, 9. listopad 2015.

Uvid u idejni projekt za prometnice u sklopu zone „B“ trgovačkog stambenog centra TSC Rio Rijeka

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za PROMETNICE U SKLOPU ZONE „B“ TRGOVAČKOG STAMBENOG CENTRA TSC RIO RIJEKA na k.č. 4132, 4167, 4173/1, k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva RIO PROJEKTI d.o.o., Izviđačka 13, Rijeka, poziva stranke u postupku da 29. listopada 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 6. listopad 2015.

Uvid u idejni projekt za izmještanje postojećih TK, SS I EE, kabela i uređaja u kolodvoru Rijeka – Žabica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH TK, SS I EE, KABELA I UREĐAJA U KOLODVORU RIJEKA – ŽABICA na k.č. 3321/23, 4832, 3321/24, 3321/27, 3321/26, 3321/1, 3321/9 u k.o. STARI GRAD, podnositelja zahtjeva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Ulica A. Mihanovića 12, Zagreb, poziva stranke u postupku da 26. listopada 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.