Obavijesti

Srijeda, 8. travanj 2015.

Poziv za predlaganje programa u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov

Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisao je poziv za predlaganje programa u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov. Rezidencijalni programi koji će se financirati odnosno sufinancirati sredstvima Proračuna Grada Rijeke su programi boravka individualnih autora, umjetničkih kolektiva, teoretičara i istraživača iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti, glazbene, dramske i plesne umjetnosti, ostalih izvedbenih umjetnosti te društvenih…

Petak, 27. ožujak 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i rekonstrukciju postojećih objekata uslužno servisne namjene u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i rekonstrukciju postojećih objekata uslužno servisne namjene u Rijeci, na k.č. 545/4, k.o. STARI GRAD, investitora KD ČISTOĆA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 08. travnja 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 20. ožujak 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog stadiona – nogometnog kampa Rujevica u Rijeci (Etapa I)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog stadiona – nogometnog kampa Rujevica u Rijeci (Etapa I – izgradnja novog stadiona s pratećim sadržajima i pomoćnim igralištem južno od stadiona te svom pratećom infrastrukturom: parkiralište, kolne i pješačke površine, vodospreme), podnositelja zahtjeva STADION KANTRIDA d.o.o., Rijeka, Portić 3, poziva stranke u postupku da 30. ožujka 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 18. ožujak 2015.

Konačna dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva, obrade svakog pojedinog zahtjeva te odluke o prigovorima na objavljeni prijedlog Dopunske liste, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje konačnu Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Konačna Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno…

Petak, 13. ožujak 2015.

Poziv na uvid u glavni projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 177/7 k.o. Srdoči

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 177/7, k.o. SRDOČI, investitora Tina Štefok Mirčeta, Mate Lovraka 6, Rijeka, poziva stranke u postupku da 23. ožujka 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.