Obavijesti

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Gradsko…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Utorak, 26. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči. Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se…

Srijeda, 20. svibanj 2015.

Uvid u glavni projekt rekonstrukciju dijela Opatijske ceste

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za REKONSTRUKCIJU  DIJELA OPATIJSKE CESTE na k.č.   1450/2, 1449/13, 1449/12, 1449/11, 1449/10, 1449/9, 1443/1 i 5083/6 k.o. Zamet, investitora GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, poziva stranke u postupku da 5.6.2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Skip to content