Obavijesti

Srijeda, 11. svibanj 2016.

Uvid u idejni projekt za DTK instalaciju za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije za područje Donja Drenova – sjeverni

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za DTK instalaciju za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije za područje Donja Drenova – sjeverni dio,na k.č.2557, 2550/14, 2559/1, 2559/6, 2560/1, 2560/2, 3172/1, 3172/2 i 4060/1, k.o. Drenova, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25. svibnja 2016. godine, izvršr uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 9. svibanj 2016.

Uvid u idejni projekt odvodnje podsustav Drenova

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Drenova na k.č. br. 2807/1 i dr., k.o. Drenova, k.č. br. 3090/15 i dr., k.o. Zamet i k.č. br. 419/6 i dr., k.o. Stari grad, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 18. svibnja 2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 13. travanj 2016.

Uvid u idejni projekt za proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Pehlin – Turnić

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za ZAHVAT U PROSTORU: PROŠIRENJE SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE – PODSUSTAV PEHLIN – TURNIĆ  na k.č. 3464/1 i dr. u k.o. Marinići ta na k.č. 3561 i dr. u k.o. Zamet, podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija, Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25.04.2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 12. travanj 2016.

Uvid u idejni projekt za transportni kolektor „K1“ kroz centar grada i crpna stanica „CS Mrtvi kanal“

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za Rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području anglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje „Grad“,, Transportni kolektor „K1“ kroz centar grada (od lokacije priključenja kolektora „V1“ do UPOV-a) i crpna stanica „CS MRTVI KANAL“ – DIONICA KROZ KREŠIMIROVU, TRPIMIROVU, ADAMIĆEVU, GUPČEVU, RIBARSKU ULICU I DELTU DO UPOV-A I CRPNA STANICA „CS MRTVI KANAL“ na k.č. 4801/2, 4836/4 i dr. u k.o. Stari Grad, podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija, Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25.04.2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 11. travanj 2016.

Uvid u idejni projekt za kanalizacijski kolektori na istočnom dijelu Rijeka (područje Trsata i Pećina)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za ZAHVAT U PROSTORU: KANALIZACIJSKI KOLEKTORI NA ISTOČNOM DIJELU RIJEKA (PODRUČJE TRSATA I PEĆINA) te pripadne posebne građevine(preljevi, retencijski bazeni) 4335, 4371 i dr. u k.o. Sušak, podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija, Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 25.04.2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.