Obavijesti

Petak, 28. ožujak 2014.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke – Objava javne rasprave

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 ) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa:023-01/14-04/29-22; Urbroj:2170/01-15-00-14-36) od 26. ožujka 2014. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova…

Srijeda, 12. ožujak 2014.

Poziv vlasnicima nekretnina na kojima se planira izgradnja gradskog parka na Pomeriu

Grad Rijeka, kao korisnik izvlaštenja namjerava pristupiti uređenju gradskog parka na Pomeriu, te je u tu svrhu ishodio lokacijsku dozvolu KLASA:UP/I-350-05/12-05/87 URBROJ:2170/01-13-01-12-19/SN, sukladno kojoj je izrađen pracelacijski elaborat. U građevnu česticu parka Pomerio ulazi k.č. 1926/4, k.o. Rijeka. Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju predmetnih nekretnina, te se pozivaju vlasnici navedenih nekretnina zainteresirani za prodaju…

Utorak, 25. veljača 2014.

Rezultati Natječaja za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2014. godini od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke od 19. studenog 2013. godine raspisan je javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2014. godini. Na natječaj objavljen u “Novom listu” i web stranicama Grada Rijeke, prijedloge je do roka podnošenja 31.12.2013. godine dostavilo 24 predlagatelja, koji su ukupno…

Utorak, 21. siječanj 2014.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke koja je održana, 19. prosinca 2013. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Odluka je objavljena u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 51/13 od 23. prosinca 2013.

Nedjelja, 1. prosinac 2013.

OBAVIJEST O POČETKU JAVNE RASPRAVE o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica 3. Maj Rijeka

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Messer Croatia Plin d.oo., Acetilenska stanica 3. Maj Rijeka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) s Tehničko-tehnološkim rješenjem (u daljnjem tekstu: TTR) započinje 2. prosinca i trajat će do 31. prosinca 2013. godine.