Obavijesti

Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Poziv na uvid u idejni projekt u postupku izdavanje lokacijske dozvole za gradnju pristupne ulice oznake 102 s komunalnom infrastrukturom u naselju Gornji Zamet u Rijeci

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupne ulice oznake 102 s komunalnom infrastrukturom u naselju Gornji Zamet u Rijeci, podnositelja zahtjeva Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, poziva stranke u postupku, da 06. veljače 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Četvrtak, 22. siječanj 2015.

Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Studija je prvi dio dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta izgradnje drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana. Naručitelj Studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade. Studija je dovršena u…

Ponedjeljak, 12. siječanj 2015.

Uvid u glavni projekt za gradnju građevine rasteretni kolektor Martinkovac – dionica B

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine RASTERETNI KOLEKTOR MARTINKOVAC – DIONICA B na k.č. 5091/14, 1052/2, 1050/12, 1044/3, 1042/6, 1044/5, 1041/2, 1033/5, 1025/18, 1032/9, 1032/10, 1128/6, 1128/3, 1031/4, 1025/11 i 1026/16 k.o. ZAMET, investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 22. siječnja 2016. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Petak, 2. siječanj 2015.

Utvrđena Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2015. i 2016. godinu

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 27. studenog 2014. g. Zaključak kojim se utvrđuje Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2015. i 2016. godinu. Na osnovu Liste prioriteta bit će sufinancirani radovi na obnovi…

Četvrtak, 25. rujan 2014.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je odluku o stavljanju izvan snage Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici. Na temelju članka 109. stavka 6. i 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj…