Obavijesti

Četvrtak, 17. srpanj 2014.

Obavijest javnosti o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavještava javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida.                       Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel…

Ponedjeljak, 14. srpanj 2014.

Obavijest o javnoj raspravi za Studiju utjecaja na okoliš rekonstrukcije kolodvora Rijeka i Rijeka Brajdica

Obavijest o javnoj raspravi za Studiju utjecaja na okoliš rekonstrukcije kolodvora Rijeka i Rijeka Brajdica vezano uz izgradnju novog (Zagrebačka obala) i proširenja postojećeg (Brajdica) kontejnerskog terminala u Rijeci U okviru provedbe Rijeka Gateway projekta planira se projekt rekonstrukcije kolosječnih postrojenja željezničkog kolodvora Rijeka i Rijeka Brajdica. U tu svrhu izrađena je, prema procedurama Svjetske…

Utorak, 22. travanj 2014.

Informacija o zahtjevu za ishođenje dozvole za postrojenje Marišćina

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode daje informaciju o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije “Marišćina” Temeljem odredbi članka 160. stavak l. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti…

Petak, 4. travanj 2014.

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici u Rijeci

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje javnu raspravu o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici u Rijeci, koja će trajati od 14. do 18. srpnja 2014. godine. Temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke…

Skip to content