Obavijesti

Ponedjeljak, 14. prosinac 2015.

Uvid u glavni projekt odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Sušačka Draga

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118. i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sustava odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Sušačka Draga na k.č. 3455, 3457, 3458, 3437/3, 1580, 3438, 1576/1, 3468/1, 1575/3, 1570/1, 1546/1, 1568/3, 1553/1, 1552/1, 1515/1, 1514/1, 1513/1, 1501/2, 1501/8, 1499/1, 3436/1, 3427/3, 3468/4, 3427/1, 3423/1 u k.o. DRAGA, investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 28.12.2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 14. prosinac 2015.

Uvid u glavni projekt sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Drenova – sjeverni dio – 2. faza izgradnje

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju- rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja DRENOVA – SJEVERNI DIO – 2.FAZA IZGRADNJE  na k.č. 2807/1, 2845, 3152, 3153, 3157, 3173/1, 3173/2, 3181/1, 3182/1, 3282/1, 3283/1, 3302, 4060/1 I 4071/2 k.o. DRENOVA , investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka,Dolac 14, poziva stranke u postupku da 28. prosinac 2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 14. prosinac 2015.

Uvid u idejni projekt odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Kružna ulica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje na području grada Rijeke – podsustav Kružna ulica, na k.č. br. 4098 i dr., k.o. Stari grad, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, poziva stranke u postupku da 30. prosinca 2015. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnejnja.

Srijeda, 2. prosinac 2015.

Uvid u glavni projekt za građenje obiteljske građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine, na k.č. 1493/12, k.o. ZAMET, investitora GORAN BRAŠNIĆ, Jurja Dobrile 11, Rijeka, poziva stranke u postupku da 14.12.2015.godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 16. studeni 2015.

Uvid u glavni projekt za rasplet 10(20) kV vodova TS 110/10(20) kV Rijeka

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rasplet 10(20) kV vodova TS 110/10(20) kV RIJEKA, na k.č.1536/3, 1536/4, 4843, 1536/5, 1310/60, 4812/1, 4812/7, 1199/1, 4816/1, 4816/2, 807/1, 807/4, 1536/1, 2499/2, 4817/1, 4817/3, 1432/1, 4817/6, 1357, 1358, 4839/1, 2560, 2499/1, 2555/2, 4839/2, 4839/3, 2707/2, 2674/18, 2674/3, 3698, 3747/1, 3679, 3683/2, 3680/1, 3681/1, 3664, 3662, 3753, 3754/2, 3754/4, 4830, 4816/4, 3922/1, 3922/2, 4835/1, 4829, 3926/1, 3931/2, 3950/2, 3971/1, 3960/2, 3582/1, 3549, 3543/3, 3543/2, 3565/2, 3575, 3576, 3061/2, 3061/3, 4827/1, 2209/2, 2178, 2177/1, 3093, 4831/1, 3873/3, 2636/2, 2634/1, 2634/2, 2633/2, 4818/3, 4595/1, 3861, 4571, 4829, 3881/2, 3880/1, 3879/2, 4573/6, 59/1, 3491/1, 3491/3, 4818/3, k.o. STARI GRAD, k.č. 3681/5, 3681/11, 3622/2, 3634/2, 3643/1, 3662, 4074/3, k.o. DRENOVA, k.č. 3090/54, 3090/3, 3077/28, 3077/203, 3122/5, 3122/7, 5087/16, 3124/4, k.o. ZAMET, k.č. 644/2, 4311/1, 905/2, 902, 4310/1, 923/1, 4344, 2663/3, 2663/1, 4340/1, 4320, 4337, 2382, 2383/31, 2383/32, 920, k.o. SUŠAK, investitora HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, poziva stranke u postupku da 27.11.2015. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.