Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke.

Proračun predlaže gradonačelnik Grada Rijeke, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće Grada Rijeke, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Građani mogu sudjelovati u planiranju i donošenju proračuna.
Grad Rijeka razvio je tri modela participativnog budžetiranja. Također, svoje prijedloge vezane uz proračun, građani mogu slati putem online obrasca ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom koji mogu slati poštom na adresu:
Ured Grada Rijeke
(Participiranje građana u donošenju proračuna)
Korzo 16
51000 Rijeka