Popis i djelatnost svih komunalnih i trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu Grada Rijeke.

Poslovni sustavi d.o.o.

Poslovni sustavi (2)

Potporne funkcije gradskih društava KD Autotrolej d.o.o., Energo d.o.o., KD Čistoća d.o.o i RIJEKA plus d.o.o. izdvojene su u novo trgovačko društvo, Poslovni sustavi, koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

Član uprave – direktorica: Silvija Lučić 
Školjić 15, Rijeka
T. +385 51 564 446
F. +385 51 564 446
http://www.poslovni-sustavi.hr

 

Rijeka plus d.o.o.

Rijeka plus mala (1)Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o obavlja poslove organizacije i naplate parkiranja na području grada Rijeke, vrši uslugu organizacije prijevoza, najma autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa za izlete i ugovorene vožnje te pruža usluge najma javnih gradskih bicikli na Riječkom lukobranu. Rijeka plus obavlja i poslove prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom “PAUK” i postavljanja naprava za blokiranje vozila “LISICA” te obavlja komunalnu djelatnost tržnica na malo. Rijeka plus obavlja i poslove upravljanja prometom i održavanja prometnica.

Direktor: mr.sc. Željko Smojver
Školjić 15, Rijeka
T. +385 51 445 353
F. +385 51 445 353
info@rijeka-plus.hr
http://www.rijeka-plus.hr

 

Rijeka sport d.o.o.

Rijeka sport logoTrgovačko društvo Rijeka sport društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata osnovano je 2007. godine. Društvo je u potpunom vlasništvu Grada Rijeke.

Direktor: Igor Butorac
Trg Viktora Bubnja 1, Rijeka
T. +385 51 406 444
F. +385 51 406 449
rijekasport@rijekasport.hr
http://www.rijekasport.hr

 

Autotrolej d.o.o.

Autotrolej d.o.o.

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka djeluje na području gradova Rijeka, Bakar, Kastav i  Kraljevica, Opatija te općina  Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo, Matulji i Lovran.  Među vlasnicima i osnivačima je Grad Rijeka s 83,4 % vlasničkog udjela.

Direktor: Robert Mrvčić, dipl.ing.
Školjić 15, Rijeka
T. +385 51 311 400
F. +385 51 330 330
autotrolej@autotrolej.hr
http://www.autotrolej.hr

 

Čistoća d.o.o.

Cistoca LogoČistoća je komunalno društvo za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, u čijem vlasništvu Grad Rijeka ima 81,23% udjela.

 

V.d. direktora: Bojan Jurdana
Dolac 14, Rijeka
T. +385 51 353 409
T. 0800 99 99 00
cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
http://www.cistoca-ri.hr/

 

Energo d.o.o.

Energo logoTrgovačko društvo Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, u čijem vlasništvu Grad Rijeka ima 91,8% udjela.

Direktor: Marko Križanec
Dolac 14, Rijeka
T. +385 51 353 006
T. 0800 353 040
F. +385 51 353 007
info@energo.hr
http://energo.hr/

 

Kozala d.o.o.

Kozala-logoKomunalno društvo Kozala u vlasništvu Grada Rijeke obavlja djelatnost uređenja i održavanja groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge na području grada Rijeke, a obuhvaća osam groblja: Kozala, Trsat, Zamet, Centralno gradsko groblje Drenova, Sveti Kuzam, Draga, Gornja i Donja Drenova.

Direktorica: Nives Torbarina, dipl.oecc.
Braće Hlača 2a, Rijeka
T. +385 51 514 300
T. +385 51 208 740
F. +385 51 514 201
info@kd-kozala.hr
http://www.kd-kozala.hr

 

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

vikKomunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. pruža usluge vodoopskrbe pitkom vodom te usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvodnje atmosferskih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama. Potreba za intervencijom na vodovodnoj mreži (zaključno s oknom vodovodnog priključka u kojem se nalazi vodomjer) te na sustavu javne odvodnje prijavljuje se Dežurnoj službi.
Broj telefona dežurne službe: 051 211 906 i 051 353 222

Direktor: Andrej Marochini
Dolac 14, Rijeka
T. +385 51 353 222
kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
http://www.kdvik-rijeka.hr/

 

Kanal Ri

KanalRiKanal Ri  komercijalna je televizijska kuća čiji se program emitira na višoj koncesijskoj razini na području Primorsko-goranske županije te dijelu Istarske i Ličko senjske županije.

Direktor: Gordana Šimić Drenik
Trg Riječke rezolucije 3, Rijeka
T. +385 51 353 666
F. +385 51 353 620
info@kanal-ri.hr
http://www.kanal-ri.hr/

 

Ekoplus d.o.o.

Ekoplus logoAktivnosti društva Ekoplus usmjerene su na uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Osnivači Ekoplus d.o.o. Rijeka: Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Viškovo i KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Direktor: Kristian Gašparini
Ciottina 17b, Rijeka
T. +385 51 325 200
F. +385 51 325 190
ekoplus@ekoplus.hr
http://www.ekoplus.hr

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

RRA_Porin 2015Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. bavi se razvojem poduzetništva i poduzetničkog inkubatorskog sustava. Osnivač joj je Grad Rijeka s temeljnim udjelom od 100% temeljnog kapitala.

 

Direktor: Nenad Antolović
Milutina Barača 62, Rijeka
T. +385 51 634 331
rraporin@porin.hr
http://www.porin.hr/

 

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

rvmRegionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. moderno je mjesto trgovanja voćem i povrćem na kojem se primjenjuju europski standardi kvalitete i zdravstvene ispravnosti proizvoda. Usluge veletržnice koriste proizvođači voća i povrća, udruge proizvođača, veletrgovci voćem i povrćem te trgovine voćem i povrćem, supermarketi, shopping centri, hoteli, restorani, bolnice javne ustanove i građani. Veletržnica je otvorena za kupce svakim danom, osim nedjelje i blagdana. Kupci automobilima mogu ući na prostor veletržnice gdje je osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta.

Direktor: Vilim Sanković
Jušići 69c, Matulji
T. +385 51 277 258
T. +385 51 277 257
F. +385 51 277 258
rvrm@ri.t-com.hr
http://www.veletrznica.hr

Smart RI d.o.o.

Društvo Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj osnovano je u svrhu upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga područja pametne specijalizacije).

Član uprave: Nenad Antolović
Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
T. +385 99 536 1944
E-mail: info@smart-ri.hr
http://smart-ri.hr/