Prema svojem kulturnom i povijesnom nasljeđu, Rijeka je otvoreni grad što potkrepljuje niz aktivnosti Grada Rijeke posebice one vezane uz suradnju s gradovima – prijateljima te članstvo i suradnju u međunarodnim udruženjima.

Sporazumi o prijateljstvu i suradnji između gradova prijatelja

Sporazumi o prijateljstvu i suradnji između gradova prijatelja omogućuju pokretanje niza zajedničkih inicijativa s ciljem poticanja gospodarske suradnje te suradnje u području kulture, turizma, obrazovanja, razvoja luke i lučkih djelatnosti, javnih i privatnih investicija, a na korist građana. Riječke osnovne škole, institucije i udruge građana surađuju sa srodnim ustanovama iz prijateljskih gradova. Mogućnost za širenje poslova i izlazak na druga tržišta ostvaruju i gospodarski subjekti s područja Rijeke, pa i šire, s područja Primorsko-goranske županije. S nekim gradovima poput Kawasakija i Rostocka, Grad Rijeka njeguje prijateljske odnose više desetljeća.

Članstvo u međunarodnim udruženjima

Članstvo i suradnja u međunarodnim udruženjima omogućuju Gradu Rijeci, kao i institucijama, tvrtkama, partnerima gradske uprave u strateškim razvojnim projektima učešće u projektima financiranim sredstvima europskih fondova, a koje provode gradske uprave gradova prijatelja.

Jedan od primjera takve suradnje je i suradnja Genove i Rijeke na razvoju i primjeni novih informatičko-komunikacijskih tehnologija u funkciji poboljšanja usluga građanima i poduzetnicima kroz projekt GE.RI.T. putem portala Grada Rijeke. Projekt je nastavak projekta E-MuniS kojim je Grad Rijeka unaprijedio radne procese gradske administracije i time omogućio bržu integraciju u gradsku mrežu EU.

Čitav niz europskih projekata sufinanciranih od strane Europske unije u kojima Grad Rijeka sudjeluje ili je sudjelovao vezan je uz korištenje novih tehnologija, s ciljem smanjenja socijalne isključenost u društvu upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije, putem edukacije i povećavanja dostupnosti Interneta, e-usluga i informatičke opreme. Značajan broj projekata međunarodne suradnje vezan je uz poboljšanje načina informiranja javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava, ustanova, putem novih, digitalnih kanala smještenih na pristupačnim javnim mjestima, novih turističkih programa, proizvoda i usluga za djecu i mlade te osobe s invaliditetom.

Neka od međunarodnih udruženja imaju jasne ciljeve koji su određeni njihovim programima, poput Europske mreža Zdravih gradova čiji je cilj poticanje i obvezivanje lokalnih vlasti na unaprjeđenje zdravlja kroz održiv razvoj grada, unapređenje zdravlja djece i mladeži, podršku osobama s invaliditetom i unapređenje kvalitete života starijih osoba. Grad Rijeka ima izuzetan Socijalni program kojim se štiti socijalno najugroženiji dio stanovništva, u kojem pojedine odredbe omogućuju korisnicima pojedinih oblika državne socijalne skrbi prava iznad standarda koje propisuje nadležno Ministarstvo. Djelovanjem u Europskoj mreži Zdravih gradova Grad Rijeka razvio je i vlastitu aplikaciju – projekt E-savjetnik  tzv. “socijalni kalkulator” za koji je 2015.g. u nizozemskom Maastrichtu dobio priznanje koje se dodjeljuje temeljem natječaja Europska nagrada u javnom sektoru (European Public Sector Award) u temi partnerstvo javnog sektora u stvaranju boljeg društva (‘The Public Sector as Partner for a Better Society’.

Potpisom Sporazuma gradonačelnika (Convenant of Mayors) Grad Rijeka se obvezao na poštivanje niza protokola i poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru. Naime, Grad Rijeka je od 2008. godine supotpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koji je pokrenula Europska komisija, a koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava napore na postizanju tzv. „3×20“ ciljeva do 2020. godine kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. Drugima riječima to znači; smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%. 2015.g. potpisan je dodatak tom Sporazumu (The New Integrated Covenant of Mayors on Climate and Energy) kojeg je ponovno inicirala Europska komisija, uz potporu Odbora regija EU, kojim se gradovi potpisnici obvezuju na dodatne mjere očuvanja okoliša obzirom da se klimatske promjene već događaju i nužno je djelovati odmah. Prema novom sporazumu potrebno je smanjiti emisije CO2 u atmosferu do 2030. godine za 40 posto i provesti aktualne europske protokole koji imaju za cilj zaštitu klime.

Grad Rijeka do sada je proveo niz mjera temeljem Sporazuma iz 2008. godine. Tako je, primjerice, kupljeno je 30 novih autobusa za javni gradski prijevoz koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin i u atmosferu ispuštaju manje CO2 plina koji uzrokuje klimatske promjene odnosno globalno zagrijavanje. Otvorena je i nova punionica plina za vozila koja pogoni ta vrst goriva, novi objekti grade se poštujući energetsku učinkovitost, a postojeći se nastoje adaptirati kako bi odgovarali ekološkim postulatima. Na više objekata u vlasništvu Grada Rijeke postavljeni su solarni paneli za proizvodnju struje, a ostvarene su i znatne uštede u javnoj rasvjeti ugradnjom ekološki prihvatljivijih rasvjetnih tijela.