Ovdje su dostupni projekti financirani iz EU fondova. Radi se o projektima Grada Rijeke, gradskih ustanova te povezanih društava, kao i organizacija civilnog društva.